SMS

Kuier - - Kuierhoekie -

Kui­er, ek vra om ver­sko­ning dat ek nou eers van my laat hoor, maar ek wil net baie dan­kie sê vir die W­hir­l­pool-prys wat ek ge­wen het (Wat ’n prys, 23 Maart 2016). Dan­kie W­hir­l­pool, Courtney wat my ge­bel het en Da­le en Simone wat na my huis ge­kom het vir die pho­to shoot. Ons het baie pret ge­had! Ek is se­ker jul­le le­sers­tal het ge­styg, want al­mal wat my ken en van my prys ge­hoor het, het hul eie Kui­er gaan koop. MARION FE­BRU­A­RY, RAVENSMEAD

Baie dan­kie Kui­er vir die prag­ti­ge s­to­ries in die uit­ga­we van 6 A­pril 2016. Wat die hart van vol is en die twee kort­ver­ha­le (Tyd

vir tot­siens en Ju­li­a­na). Daar is ’n spe­si­fie­ke een wat vir my geld, want ek is tans baie hart­seer. Bid vir my, as­se­blief. A­NO­NIEM, KENSINGTON

Ek ver­wys na die sto­rie “On­reg­ver­dig ag­ter tra­lies” (23 Maart 2016). My man en broer was ook on­reg­ma­tig ag­ter tra­lies vir po­ging tot moord. Hul­le was vir drie dae op­ge­sluit en dit was ben­de­ver­want, maar nie een be­sit eens ’n vuur­wa­pen nie. Die saak is nooit on­der­soek nie en na twee ver­ho­re is die saak uit­ge­gooi. Die per­soon wat die val­se klag gaan lê het, is nooit ver­volg nie. Ons fa­mi­lies is deur so­veel trau­ma, so ek sê sterk­te aan die S­mith-twee­ling en hul ge­sin­ne. E. BEY­ERS, WOR­CES­TER

Ek dink baie van ons, bei­de oud en jonk, kan leer uit Do­nald se ver­haal (Spro­kie ná die on­ge­luk, 6 A­pril 2016). Is baie van ons nie s­kul­dig aan drink en be­stuur nie? Do­nald, dan­kie vir jou eer­lik­heid, jong­man. Net my bes­te wen­se aan jou en jou vrou­tjie. LYDIA MOU­TON, P­RE­TO­RIA Dan­kie vir die twee kort­ver­ha­le in 6 A­pril (Tyd vir tot­siens en Ju­li­a­na). En dan­kie vir die lek­ker re­sep­te. Ek gaan be­slis daai lek­ker tu­na­pas­ta maak, want ek hou baie van bak en kook. MAU­R­EEN VI­SA­GIE, MIT­CHELLS PLAIN

Die sto­rie het my diep ge­tref (Spro­kie ná

die on­ge­luk, 6 A­pril 2016). Die He­re het hul­le by­me­kaar ge­sit en hul­le is be­doel vir me­kaar. Ons an­der kan leer van Do­nald om nie te drink ter­wyl jy ry nie. Dan­kie Kui­er vir al die ge­se­ën­de s­to­ries. Die He­re se­ën. FRANCES S­MALL, MIT­CHELLS PLAIN

Spro­kie ná die on­ge­luk (6 A­pril 2016) is ’n be­wys dat daar wél lig aan die ein­de van die ton­nel is. Dit is jam­mer dat so­veel an­der men­se hul kos­ba­re le­wens ver­loor het, maar ons het ge­leer dat die en­ge­le juig wan­neer een siel tot red­ding kom en die sto­rie beeld die be­lang­rik­heid uit van die een siel vir die He­re. Dis juis daar­om dat ek saam met Do­nald bly is vir die twee­de kans wat hy ge­kry het en dat hy en Li­ze me­kaar ge­vind het. Die He­re is ge­na­dig aan al­mal van ons en ek wens hul­le al­le se­ën, voor­spoed, lief­de en ge­luk toe. Baie dan­kie Kui­er vir al jul har­de werk en dat so­veel van ons be­moe­di­ging hier­uit kan vind. YO­LAN­DA WENN, S­TEL­LEN­BOSCH

Ek wil graag vir Kui­er be­dank vir Do­nald se sto­rie (Spro­kie ná die on­ge­luk, 6 A­pril 2016).

Dit is weer­eens ’n be­wys dat al­ko­hol le­wens ver­woes. Al­le eer aan ons He­mel­se Va­der wat be­son­ders lief is vir jou, Do­nald, en al­le sim­pa­tie met die ver­lies van le­wens, maar soms moet oë toe­gaan so­dat an­der kan oop­gaan. Ek hoop dat an­der dronk be­stuur­ders be­sef hoe kos­baar ’n le­we is. Al­ko­hol ver­woes en breek af, dit maak seer en los e­wi­ge let­sels. Sterk­te Do­nald en ve­ral aan die fa­mi­lies met die ver­lies van hul ge­lief­des. AN­TI-AL­KO­HOL- EN -DWELM­MIS­BRUIK, HANKEY

Baie dan­kie Kui­er en Sa­tis­kin vir my R5 000-ge­skenk­be­wys wat ek met die K­ris­mis Bo­nan­za-kom­pe­ti­sie ge­wen het. LORAINE BOSCH, DESPATCH

’n Mil­joen dan­kies aan die Kui­er- s­pan vir die Bram­ley-ge­skenk­pak wat ek ge­wen het. Dis ’n riem on­der die hart en dan­kie vir ’n puik tyd­skrif. LENA LANGEVELDT, CONSTANTIA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.