FACEBOOK

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Hoe ver­lang ek nou na my pa (Wat die

hart van vol is, 15 Ju­nie 2016) nie. My pa was net­so lief vir sy By­bel. Met con­tact oor­ge­trek en al­tyd on­der die arm. En hy het nie ’n kerk­diens ge­mis nie, maak nie saak wat die weers­om­stan­dig­he­de was nie. Tien jaar la­ter ont­hou ons hom nog so; met sy By­bel on­der die arm. ROMA BAILEY

Reu­ben, toe ek nou Kui­er se Fa­ce­book­blad oop­maak en sien jy is op die voor­blad, sien ek da­de­lik jou ma se ge­sig. En na­tuur­lik ook jou mei­sie­kind, wat ook nes jy lyk! CARINE BEUKES “Pa kry self jus­ti­ce vir dog­ter” (15 Ju­nie

2016) is ’n be­wys van die lief­de van ’n pa. Ek glo as so iets met een van ons kin­ders sou ge­beur het toe my pa ge­leef het, sou hy die­self­de ge­doen het. Ek het dit baie ge­niet om die sto­rie te lees. SHIRLEY CROWIE

Die roe­rend­ste sto­rie was“Pa kry self jus­ti­ce vir sy dog­ter” (15 Ju­nie 2016). Om te dink ná 11 jaar is die skul­di­ge eers voor ’n hof ge­bring. Wat­ter op­of­fe­rings moes hier­die fa­mi­lie nie deur­maak nie? Selfs al het die pa met kan­ker ge­wor­stel, maar ek dink dít het hom juis aan­ge­spoor om voort te gaan. So baie jong mei­sies word nog so mis­han­del in ver­hou­dings.Mag die skul­di­ge elke dag sy eie nag­mer­rie her­leef! SALMAH POMMER HAINES

“Wat die hart van vol is” (15 Ju­nie 2016) was goed. Hoe min va­ders kry jy van­dag wat die By­bel hul maat­staf maak. Ro­mi­nah, jou pa was ’n ware held. En“Pa kry self jus­ti­ce vir dog­ter” (15 Ju­nie 2016); as die by­drae selfs net een jong­mei­sie se le­we van ’n mis­han­del­de ver­hou­ding kan red. CECELIA J. SCHEEPERS

Ons het die vol­gen­de vrae op Facebook ge­vra: Dink jy daar is iets snaaks aan ’n man wat te veel aan­dag gee aan vel­sorg en hoe sy ha­re lyk? Hier is van ons le­sers se ant­woor­de:

Té veel kan nog­al snaaks wees. As hy bloot net­jies is en net ge­steld is op sy voor­koms, is dit een saak. Maar as hy ure voor die spie­ël staan, nag- en dag­room ge­bruik en spe­si­fie­ke pro­se­du­res vir sy ha­re en vel het, dan is dit te veel. SHARON BECORNIE

Om­dat ek daar­van hou om goed te lyk, ver­kies ek dat my maat of seun ook al­tyd goed moet lyk. An­ders ver­skyn ek nie saam met hul­le in die o­pen­baar nie. Sor­ry, maar dis wie ek is. Men­se om my moet net­jies wees. LEE-ANN ADAMS

My­ne kleur sy ha­re elke twee­de week. Ja, hy is baie oor net­heid, maar hy oor­dryf som­tyds en dit laat my wor­ry. PRETTY BELINDA

Nooit, maar nooit nie! ’n Man moet goed ver­sorg wees en net­jies lyk. Van kop tot toon, want ’n slor­di­ge man sit my af. RUBY UNTHANK

Nee, dit is o­kay om ’n man te wees met dié ei­en­skap­pe. Dit is goed, maar te veel aan­dag daar­aan, hai­bo! Dit gaan nie vir my werk nie! RACHEL KELLY Ek waar­deer die feit dat my man net so baie moei­te doen as ek. JOY WILSON

Wat dink jy is die be­lang­rik­ste din­ge wat ’n pa vir sy seun moet leer? Só ant­woord van ons le­sers:

Ons het drie seuns en seuns leer by hul pa se voor­beeld. Die be­lang­rik­ste is om ’n ver­hou­ding met God te hê deur saam te bid en By­bel te lees en kerk toe te gaan. Leer die seuns van lief­de deur hul ma lief te hê en re­spek te hê vir al­mal in die gesin se o­pi­nie. Leer hul­le me­de­deel­saam­heid en ook om om te sien na me­kaar se be­hoef­tes. Ook om hul­self lief te hê deur hul­self goed te ver­sorg. Laas­tens om nie van an­der se swak­he­de te praat en jou­self bo an­der te ver­hef nie. ’n Pa moet al­tyd sy seuns kom­pli­men­teer en nie met me­kaar ver­ge­lyk nie, maar aan­vaar elk­een op eie me­rie­te. CHERYL NORTJIE

’n Pa moet sy kind leer om al­les wat le­we te re­spek­teer. Om vir elke mens ’n plek­kie in die son te gun. Om trots op sy han­de­werk te wees, hard­wer­kend en be­reid wees om te veg vir wat hom toe­kom. Son­der om op an­der te trap; om self­re­spek te hê vir sy lig­gaam en om lief­de te kan gee en te kan ont­vang son­der om dit aan geld en pres­ta­sie te meet. ALETTA STANDER

Heel eer­ste moet ’n pa sy kind leer oor die ware God en Hom ’n werk­li­ke per­soon maak. En dan moet ’n pa sy seun leer hoe om ’n vrou te be­han­del, want naas sy ver­hou­ding met God, gaan hy ’n goeie ver­hou­ding met sy vrou no­dig hê om ge­luk­kig te wees. En laas­tens moet hy sy seun leer hoe om een­dag self ’n goeie pa te wees; nie met sy woor­de nie, maar met sy da­de. PETRU WILLIAMS

Leer hom om ’n God­vre­sen­de mens te wees. ’n Pa moet sy plek as pries­ter van sy huis vol­staan. Hy moet die brood­win­ner wees en sy vrou lief­hê en haar met die wê­reld se re­spek be­han­del. KARINE KUHN

Ek is bly en dank­baar vir die mooi ar­ti­kels in

Kui­er- tyd­skrif. Ek bid dat jul­le al­tyd sul­ke po­si­tie­we sto­ries sal voort­bring. JOHN NICOLSON

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.