SMS

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Lie­we Kay, ek raak skoon ja­loers waneer ek sien hoe die Ka­pe­naars al­tyd al die lek­ker kry van Kui­er. Die ma­kie­ties, pry­se ens. Ek is ver­slaaf aan Kui­er en koop dit van­af dit R3,75 was en ek be­waar dit nog steeds. Ek het nog nooit iets ge­wen nie, maar bly ge­trou aan Kui­er, want dit is fan­tas­ma­go­ries. NORA SOLOMAN, PORT E­LI­ZA­BETH Dan­kie Kui­er vir my Plush-ge­skenk­pak wat ek ge­wen het. Jul­le is tops! ISOBEL TAYLOR, ELANDSBAAI Kui­er, baie dan­kie vir die prys­geld wat ek vir die S­ter­blok­raai 31 ge­wen het. ALETTA BUYS, MALMESBURY

Ek het so lek­ker ge­lees aan“Sy se­ë­vier met skep­pings” (13 Ju­lie 2016.) Wel ge­daan, Fa­he­ma! Ons kuns­te­naars, ver­al vroue, kry nie al­dag die bloot­stel­ling nie. Ook ’n groot shout out vir Way­de van Nie­kerk (Ons Goue

Seun, 13 Ju­lie 2016). Bring daai goud huis toe! HARRIET REMMETTS, WELLINGTON

Ek het die ar­ti­kel in die Kui­er van 29 Ju­nie 2016“Sluk jou kind dié stroop?”baie leer­saam ge­vind. Dit noem al die ge­va­re wat me­di­ka­sie in­hou. Dit sal ook help as ou­ers meer be­trok­ke raak en kan uit­kyk vir al die te­kens. Ek wil ook weet: Kan jul­le dalk vir ons meer in­lig­ting gee oor die ge­va­re van die e­ner­gy drinks soos Mon­ster, Red Bull en S­co­re met die hoë kaf­f­ei­en-in­houd? Wat is die ge­vol­ge daar­van op ’n mens as jy dit baie drink? ANONIEM

Ek voel dit saam met die Cum­mings­ge­sin (Smart breek ons ge­sin, 29 Ju­nie 2016.) Om ’n kind aan die dood af te staan, is nie lek­ker ge­voel nie. Ek het ook my seun op ’n wre­de ma­nier ver­loor en dit voel as­of ’n stuk van jou hart weg­ge­skeur is en saam met jou kind be­gra­we is. Die seer is nou nog daar ná ne­ge jaar. Ver­trou net op die he­re en bly bid­dend. Hy sal al die seer ge­nees. GLORIA WITBOOI, NOORDWES Wat ’n hart­seer sto­rie (Smart breek ons

ge­sin, 29 Ju­nie 2016). Ek kan let­ter­lik die ou­ers se pyn voel, so in­tens is die sto­rie. Vi­vien­ne, jou en­gel­tjie sal jy weer sien. Bur­ton, God het ook hier­die on­ge­luk toe­ge­laat, en al ver­staan ons nie nou, sal ons wel een­dag. S­terk­te. Le­ah se s­ter sal jul familie se paaie vir e­wig met Lig van Bo ver­hel­der. SALMAH POMMER HAINES, KIM­BER­LEY

My hart gaan uit aan die Cum­mings­ge­sin (Smart breek ons ge­sin, 29 Ju­nie 2016). Dis hart­ver­skeu­rend vir el­ke lid van hul familie. Hul­le het be­slis be­ra­ding no­dig. Ek s­tem saam dat Bur­ton aan­ge­moe­dig moet word om oor sy ge­voe­lens te praat. Dit kan ge­vaar­lik raak as die skuld­ge­voe­lens op­bou en hy geen be­ra­ding daar­voor kry nie. Ek be­won­der Vi­vien­ne wat be­gin praat het en om te huil bring ver­lig­ting en ge­ne­sing. Le­ah het deur God se ge­na­de geen ly­ding ge­had nie. Sy is nou hul en­gel­kind wat reeds ’n s­ter in hul ge­sin was, maar sy was nie vir hier­die aar­de be­doel nie. Sy is nou vei­lig en ge­luk­kig by Je­sus en ’n en­gel wat oor haar familie kyk. RIP Le­ah en s­terk­te aan die familie. MAR­GA­RET COETZEE-WILLIAMS, PORT E­LI­ZA­BETH Ek lees die sto­rie van die drie mei­sie­kin­ners van Wor­ces­ter (Ge­bro­ke, maar nie ge­breek, 13 Ju­lie 2016). Ek hoop hul­le kan ge­help word om by ver­gif­nis uit te kom! Won­der of mens ooit sal weet of die skul­di­ge daar­voor sal vra? Baie s­terk­te aan al­mal be­trok­ke! JA­CQUI HUGO, SAREPTA “Ge­bro­ke, maar nie ge­breek” (13 Ju­lie

2016): Ek woon nou ’n jaar in Wor­ces­ter en dis ab­so­luut hel om hier te be­stuur! Men­se ig­no­reer mo­tors, stap half in die mid­del van die paaie en steek die paaie on­ver­skil­lig oor. Blaas jy jou toe­ter of mis hul­le net-net, dan kry jy ’n vuil­kyk of word ge­skel. Hul­le ver­wag jy moet vir hul­le uit­swaai en eer­der ’n aan­ko­men­de kar tref. Is daar iets in Wor­ces­ter se lug wat al­mal hier af­fek­teer? JOHANNA GOLIATH, WOR­CES­TER

Ek ge­niet die Kui­er baie; ver­al die wen­ke, resepte en al die ge­sel­sies. Ek mis nie een uit­ga­we nie. Dan­kie vir al die won­der­li­ke ar­ti­kels. ADRI JORDAAN, SANNIESHOF

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.