WEN­NERS

Kuier - - In Houd -

CELLTONE-GESKENKPAKKE: Va­len­cia A­bra­hams, Ha­no­ver Park; Mer­cia Ja­cobs, S­wel­len­dam; Yo­lan­de Rey­nec­ke, Ma­cas­sar; E­ve­lyn John­son, Wel­ling­ton; A­die­la Ka­mish, Port E­li­za­beth.

BRAMLEY-GESKENKPAKKE: De­si­ree de Ja­ger, Bis­hop La­vis; Ada Mos­tert, P­re­to­ria; Sa­ra­li­na Wil­li­ams, S­tel­len­bosch; Ca­rol T­heron, Kim­ber­ley; Hil­da Groe­ne­wald, Pa­row­val­lei; Glo­ria Ja­nu­a­rie, Ui­ten­ha­ge; Na­ta­sha Piers, Ra­vens­me­ad; Chris­ti­ne Ma­rais, Wor­ces­ter; Do­reen Lietz, S­til­baai.

DR MIRACLE’S-GESKENKPAKKE: My­ra Ma­ho­ney, Wor­ces­ter; Glo­ria Heu­vel, At­lan­tis; Jo­leen Van Zyl, Good­wood; Con­stan­ce le Roux, V­re­den­dal; Di­na Koop­man, Brac­ken­fell; Moi­ra Brandt, Con­cor­dia; An­nie F­re­de­ricks, Ge­or­ge; Fa­ra­naaz T­hy­se, Wel­ling­ton; Sophia Plaat­jies, Ash­ton.

RIHANNA-PARFUUM: E­li­ze Lie­ben­berg, So­mer­set-Wes; Ei­leen Bro­wn, Kraai­fon­tein. NEEM ASB KEN­NIS: In­dien jy ’n blo­kraai-wen­ner is, moet jy op ver­soek van Me­dia24 se fi­nan­si­ë­le af­de­ling jou ID, as­ook be­wys van bank­be­son­der­he­de aan Kui­er ver­skaf voor e­ni­ge uit­be­ta­lings ge­maak kan word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.