FA­CE­BOOK

Kuier - - Kuierhoekie -

Dan­kie vir ’n a­we­so­me tyd­skrif. Die ar­ti­kel van die jong da­me wat ’n boek ge­skryf het, is fan­tas­ma­go­ries (Skryf vir suk­ses, 11 Ja­nu­a­rie 2017). Sy is ’n in­spi­ra­sie vir die na­sie. MICHELLE FORTUNE

Bes­te Kui­er- span, baie dan­kie vir el­ke tyd­skrif op die rak. Ek kan nie twee we­ke lank wag dat dit moet aan­kom nie. Dan­kie Ka­ren vir die won­der­li­ke dis­se. Dit kom so han­dig te pas, ver­al as ’n man moet kos­maak son­der ’n vrou. Son­dae is die lek­ker­ste dag, want dan kom kui­er my vrien­din en dan pro­beer ek al­tyd van Ka­ren se dis­se. Dan­kie aan jul­le al­mal! E­BEN DU P­LES­SIS Dan­kie Kui­er vir die heer­li­ke resepte – dit was som­mer lek­ker in­ge­span die fees­tyd! JEANINE HEN­DRICKS

Ek het gis­ter­aand die Tro­pie­se piz­za­re­sep in die klein Rhodes-boe­kie pro­beer. Ek kon nie die deeg kry nie, maar koop toe som­mer ’n ge­wo­ne piz­za­ba­sis en maak dit vol­gens die re­sep. Jul­le, dit was vin­ger

af­lek-lek­ker en so vul­lend! ERICA ROOS Ek is baie lief vir jul­le en dit is baie lek­ker om el­ke twee we­ke my Kui­er te koop. Daar is el­ke keer sul­ke mooi en hart­seer s­to­ries. VE­RO­NI­CA MASETE Ons het die vol­gen­de vrae op Fa­ce­book ge­vra en só het ons le­sers ge­ant­woord: 1. Het jy al ooit by ’n ge­leent­heid aan­ge­kom en ge­sien daar is nog ’n vrou wat die­self­de out­fit as jy aan­het? Hoe het jy die si­tu­a­sie han­teer?

Ek was ge­nooi na ’n troue en toe ek daar aan­kom, sien ek ek en die bruid se ma het die­self­de out­fit aan, selfs die­self­de kleur ook. Ek het stil­le­tjies te­rug­ge­gaan huis toe en my out­fit gaan chan­ge. Dit was mos da­rem hul dag. REGINA DU P­LES­SIS

Ja, by ’n Kui­er- par­ty. ’n Vrou het die­self­de top as ek aan­ge­had, maar dit het my nie ge­pla nie, want dit wys sy het ook ’n mooi oog vir duur kle­re. MA­RI­ON T­HERON

Ek het by ’n funk­sie op­ge­daag en my buur­vrou het die­self­de rok aan­ge­had. Sy het in haar kar ge­klim en iets an­ders gaan aan­trek. Ek het my aand ge­niet son­der om skul­dig te voel. CHRISTA WICOMB LEKAY

Ek het mei­sie­kin­ders wat nooit hul mond hou nie, ver­al nie in die o­pen­baar nie. Daar word ge­sê“Mom­my, that la­dy got the sa­me dress on li­ke you!”Dan word ek net rooi, want ’n mens won­der mos soms wie se fi­gu­re lyk die bes­te in daai out­fit. SUZANNE DENNIS 2. Wan­neer jy vir jou bes­te vrien­din ’n ge­heim ver­tel, ver­trou jy dat sy dit met nie­mand an­ders sal deel nie. Maar hoe ge­maak as sy jou diep­ste ge­hei­me met haar boyf­riend of man deel?

As ie­mand jou ver­trou met ver­trou­li­ke in­lig­ting, het dit niks met ie­mand an­ders te doen nie, want dan kon daai per­soon dit net so wel op so­si­a­le me­dia ge­deel het waar al­mal dit kan lees. Ek sal be­slis nooit weer so ’n per­soon ver­trou nie. LEATICIA DIERGAARDT

Ek deel niks wat my vrien­din vir my sê nie. It’s for my e­ars on­ly. Al wil die an­der helf­te weet, sê ek hom net dit het niks met ons of ons ver­hou­ding te doen nie. Ek deel nie my ge­hei­me nie. LI­ZET­TE VAN HEERDEN

Dit bly net ’n ge­heim tot die bom bars, want vriend­skap is nie al­tyd net maan­skyn en ro­se nie. Ek het dit op die har­de ma­nier ge­leer. MAU­R­EEN BRUINTJIES

Die bes­te is om jou pro­bleem vir Je­sus te ver­tel. Hy sal jou help om dit op te los. Dis wat ek in die le­we ge­leer het. SIENA SYSTER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.