STER­RE VOORSPEL

Kuier - - Speletjies -

wa­ter­dra­er 21 Jan. – 19 Feb.

Dis die be­gin van ’n nuwe si­klus met po­si­tie­we ver­an­de­rin­ge in jou loop­baan. Jou per­soon­lik­heid is jou bes­te ba­te. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0181)

vis 20 Feb. – 20 Maart

Werk spaar­sa­mig met jou geld as jy jou fi­nan­si­ë­le si­tu­a­sie wil ver­be­ter. Pro­fes­si­o­ne­le men­se kan jou help. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0182)

ram 21 Maart – 20 A­pril

Jy kan goed kom­mu­ni­keer en dit bring nuwe men­se in jou le­we. Din­ge ver­loop in jou guns en jy kry goeie nuus. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0171)

bul 21 A­pril – 21 Mei

’n Pro­bleem duik tuis op en jy sal be­grip moet hê en sim­pa­tiek moet wees om dit op te los. Steun ook op jou lei­er­skap en in­sig; dit sal jou ver bring. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0172)

twee­ling 22 Mei – 21 Ju­nie

Jou so­si­a­le le­we vat vlam en dit ver­an­der din­ge. Doen dit waar­in jy be­lang­stel, want dit sal jou ge­luk­kig maak. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0173)

kreef 22 Ju­nie – 23 Ju­lie

Maak staat op jou eie vaar­dig­he­de as jy ver­an­de­rin­ge in jou loop­baan wil hê. Be­ïn­druk ver­al jou baas. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0174)

Leeu 24 Ju­lie – 23 Aug.

Ver­skil­len­de men­se kom oor jou pad en jy moet met hul­le saam­werk om suk­ses­vol te wees. Wys wat in jou steek. ( DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0175)

maagd 24 Aug. – 23 Sep.

Dis ’n goeie tyd om op jou eie te wees, dan kan jy din­ge an­ders doen. Leer ken jou­self en moet jou nie aan an­der steur nie. Doen wat die bes­te is vir jou. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0176)

weeg­skaal 24 Sep. – 23 Okt.

Jy is baie kom­pe­te­rend wat in jou guns tel, want só sal jy suk­ses kan be­haal. In­dien nie, leer uit daar­die les­se. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0177)

Sker­pi­oen 24 Okt. – 22 Nov.

Dis tyd vir nuwe vrien­de maak, maar moe­nie ou kon­tak­te af­skeep nie. Ge­niet klein ge­luk­kies wat oor jou pad kom. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0178)

boog­skut­ter 23 Nov. – 21 Des.

Ver­breed jou denk­wy­se en maak nuwe vrien­de. Jy sal nog be­sef hoe goed jy daar­in is om an­der te help. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0179)

s­teen­bok 22 Des. – 20 Jan.

Jy is op die reg­te pad as jy per­soon­li­ke pro­ble­me wil op­los. Ge­bed sal help as jy in­sig en lei­ding soek. Dit sal jou in­spi­reer om die reg­te ding te doen. DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0180)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.