WEN R350 KON­TANT!

VRAAG: Dié or­gaan pro­du­seer in­su­lien.

Kuier - - Speletjies -

SKRYF SÓ IN: Vul die Blo­kraai kor­rek in, skryf die let­ters in die kleur­blok­ke neer en ge­bruik dit om die ant­woord op die vraag te ont­ra­fel. SMS die woord “KUI­ER” ge­volg deur jou ant­woord, naam en plek, as­ook Blo­kraai­nom­mer na 42508 voor 15 Fe­bru­a­rie 2017. Net een SMS (R1,50) per deel­ne­mer word toe­ge­laat. Die op­los­sing ver­skyn in die uit­ga­we van 8 Maart 2017. NET MEN­SE BIN­NE SA KAN DEEL­NEEM. DIE WEN­NER WAT GE­KIES WORD, MOET DIE OOR­SPRONK­LI­KE, VOLTOOIDE BLO­KRAAI EN HUL BESONDERHEDE VER­SKAF. DIE SLUITINGSDATUM IS 15 FE­BRU­A­RIE 2017. GEEN POSSTUKKE WORD MEER AS IN­SKRY­WING AAN­VAAR NIE.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.