FACEBOOK

Kuier - - Kuierhoekie -

Die sto­rie oor die seun met kan­ker (Kan­ker keer nie dié klong, 25 Ja­nu­a­rie 2017), het my weer­eens laat be­sef hoe kos­baar die le­we is. Sy po­si­tie­we hou­ding staan uit. Ek het ook my broer aan kan­ker ver­loor, maar is dank­baar dat hy vir 47 jaar aan ons ge­leen was. Dan­kie Kui­er dat ek deur jul ar­ti­kel ver­troos­ting kon vind. MURIEL FELIX

Die sto­rie“Kan­ker keer nie die klong” (25 Ja­nu­ra­rie 2017), het vir my uit­ge­staan. Ek is ’n can­cer sur­vi­vor en twee jaar ge­le­de het ek ’n groep vroue toe­ge­spreek. Die te­ma was“You see my glo­ry, but you don’t know my sto­ry.”Ek het ge­sê dat kan­ker nie ’n doods­von­nis is nie, maar dit laat ons be­sef God is gro­ter as kan­ker en dat ons kan­ker moet sien as sei­soe­ne in ons le­we wat kom en gaan. Ek sa­lu­te al­mal wat teen kan­ker stry; dié wat die stryd ver­loor het én die sur­vi­vors. CAROLINE JAFTA

Kui­er is prag­tig. Daar is so baie om te lees. Ge­se­ën­de dag! FRANCES JOOSTRE

’n Dui­send dan­kies, Kui­er! Ek en my vrien­din het die Mi­che­al Jack­son T­ri­bu­te S­how on­langs ter­deë ge­niet. Dit was reg­tig a­we­so­me. JANINE ISAACS

Ons het die vol­gen­de vraag op Facebook ge­vra: Wat dink jy van ou­ers wat in­meng in hul kin­ders se hu­we­li­ke? Hier is van ons le­sers se ant­woor­de:

Baie keer mis­luk hu­we­li­ke nie as ge­volg van ’n der­de par­ty (man of vrou) nie, maar ’n an­der der­de par­ty (ma of pa) wat in­meng. Par­ty mans luis­ter ver­al te veel na Mam­ma. Daar is wel 3 par­tye in el­ke hu­we­lik: God, man en vrou. As jy dit nie self kan uit­sor­teer nie, gee dit oor aan God. NICCI T­HERON

As hul­le oud ge­noeg was om die groot stap te neem, dan is hul­le groot ge­noeg om hul eie dra­ma uit te sor­teer. As jy in­meng, help jy hul­le van die wal tot in die sloot. ROSA JORDAAN

Ek en my s­koon­ma is soos vin­kel en kol­jan­der. Nie van die be­gin af nie, maar ons het ge­leer om me­kaar te ver­staan. Sy bel my een keer per week en dan ge­sels ons oor al­les. SHERILENE CAMPHER

Dis die kin­ders se skuld. As jy kla by ma of pa, gee jy in hul oë toe­stem­ming om te krap waar dit nie jeuk nie. Los self jul pro­ble­me op. LI­SA BARNES

My ou­pa het al­tyd ge­vra:“Het ek daar voor langs jou ge­staan en ge­sê‘I do’? Gaan kla by die pas­toor wat jou ge­trou het.” CARMEN PRINS-JAN­SEN

Ek word vir raad ge­vra; deur my kin­ders en skoon­kin­ders en soms my klein­kin­ders ook. Ek was vir 28 jaar ge­troud en is al am­per 10 jaar ’n we­du­wee. Dit maak my nie per­fek nie, maar ek kan help. ZELDA BO­THA VERSTER

Jy kan ad­vies gee, maar moe­nie in­meng nie. Los die kin­ders, hul­le sal self hul pro­ble­me op­los. In­meng bring nog pro­ble­me. GINA VAN S­CHALK­WYK O­LI­VIER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.