WEL­KOM BY DIE SPAN!

Kuier - - Kuierhoekie -

Nog drie nu­we­lin­ge het on­langs by die Kui­er- span aan­ge­sluit en hul­le kan nie wag om hul deel te doen om ons le­sers se har­te te steel nie. ELMARINE AN­THO­NY (heel links) is van die dor­pie P­ni­ël net bui­te S­tel­len­bosch. Sy het in 2015 haar hon­neurs­graad in joer­na­lis­tiek aan die U­ni­ver­si­teit van S­tel­len­bosch ver­werf en daar­na haar in­tern­skap by Die Bur­ger en Net­werk24 ge­doen. Sy sien uit daar­na om Kui­er se le­sers be­ter te leer ken en ho­pe lek­ker s­to­ries met jul­le te deel. JULIAN PADUA (mid­del) is ’n“nu­we­ling”wat reeds lan­ger as 15 jaar deel van Me­dia24 se tyd­skrif-span is. Hy is ons nu­we kan­toor­be­stuur­der en is die eer­ste stem wat jy gaan hoor as jy ons kan­toor­nom­mer bel. Hy is ge­troud met die prag­ti­ge Car­la en bui­te die kan­toor neem hy pro­fes­si­o­neel aan vis­vang deel. CHARMONIQUE MEYER is ons nu­we in­tern in die re­dak­sie­span. Sy is oor­spronk­lik van Ven­ter­stad, ’n klein dor­pie in die Ka­roo. Sy het siel­kun­de, A­fri­kaans & Ne­der­lands en joer­na­lis­tiek aan die U­ni­ver­si­teit van WesKaap­land stu­deer. Sy is op­ge­won­de om deel van die Kui­er- span te wees en kan nie wag om haar eer­ste s­to­ries te skryf nie.

BO (Van links): Elmarine An­tho­ny, Julian Padua en Charmonique Meyer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.