VRAAG: An­der ma­nier om te sê ie­mand is na­kend (lei­draad. . . die eer­ste man)

Kuier - - Tv-Gids -

SKRYF SÓ IN: Vul die By­bel-blokraai kor­rek in, skryf die let­ters in die kleur­blok­ke neer en ge­bruik dit om die ant­woord te ont­ra­fel. SMS die woord “KUI­ER” ge­volg deur jou ant­woord, naam en plek, as­ook By­bel-blo­kraai­nom­mer na 42508 voor 15 Maart 2017. Net een SMS (R1,50) per deel­ne­mer word toe­ge­laat. Die op­los­sing ver­skyn in die uit­ga­we van 5 A­pril 2017.

NET MEN­SE BIN­NE SA KAN DEELNEEM. DIE WENNER WAT GE­KIES WORD, MOET DIE OOR­SPRONK­LI­KE, VOLTOOIDE BY­BEL-BLOKRAAI EN HUL BESONDERHEDE VERSKAF. DIE SLUITINGSDATUM IS 15 MAART 2017. GEEN POSSTUKKE WORD MEER AS INSKRYWING AAN­VAAR NIE.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.