ON­DER­STEUN JOU KIND

Hoe­wel dit nor­maal is vir ’n ou­er om haar kind teen die aan­slae en tragedies van die le­we te wil be­skerm, is dit nie al­tyd moont­lik nie. Ont­hou die vol­gen­de om jou kind by te staan:

Kuier - - Kuiercoach -

Wees daar vir jou kind (on­ge­ag of hul­le k­lein of vol­was­se is) en maak se­ker hul­le ver­staan jy is al­tyd daar om hul­le te on­der­steun wan­neer hul­le ’n kri­sis be­leef.

Hou ook ge­rus jou kind se ge­drags­pa­tro­ne dop om­dat ’n kri­sis baie men­se in ’n de­pres­sie kan dom­pel en daar­toe lei dat jou kind haar eie ge­sel­skap ver­kies of ver­kies om net in die bed te bly.

Na­tuur­lik is al­leen­tyd ook be­lang­rik ge­du­ren­de die rou­pro­ses, maar maak se­ker jou kind maak ook tyd om saam met vrien­de en fa­mi­lie te kui­er.

Maak se­ker sy weet dat dit heel­te­mal in or­de is om oor haar seer, vre­se en be­kom­mer­nis­se te praat.

Ont­hou dat elk­een op hul eie tyd deur hul pyn werk om ge­nees an­der­kant uit te kom. So wees ge­dul­dig wan­neer dit by jou kind se ver­wer­king van hul tra­ge­die kom.

In­dien jou kind nie ge­mak­lik voel om met jou oor hul pyn te praat nie, kan jy aan­be­veel dat hul­le ’n be­ra­der sien.

Om oor jou pyn te skryf, is ook ’n won­der­li­ke vorm van te­ra­pie. Moe­dig ge­rus jou kind aan om oor hul ge­voe­lens te skryf. Dit sal haar na­der aan ge­ne­sing bring.

Dalk kan jy saam met jou kind ’n pro­jek vir lief­da­dig­heid aan­pak of haar aan­moe­dig om by ’n be­staan­de pro­jek in te ska­kel. Dit laat ’n mens ge­woon­lik voel as­of, ten spy­te van die seer waar­in ons ons­self be­vind, ons nog steeds baie het om voor dank­baar te wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.