MOET JY BLY OF JUL PAADJIES SKEI?

Kuier - - KUIERCOACH -

On­ge­ag hoe lank jul­le ge­troud is, dit bly steeds ’n moei­li­ke be­sluit. An­der se o­pi­nies en kom­men­taar bly die heel­tyd by jou op­kom. Voor jy be­sluit, ont­hou die vol­gen­de:

Jou e­mo­sies ry wip­plank met jou. Jy wor­stel met skuld­ge­voe­lens en dink aan goed wat jy ver­on­der­stel was om te ge­sien of te ge­doen het, wat jy nie ge­sien of ge­doen het nie.

Dit maak nie saak met wie jy praat vir raad en ad­vies nie, al­mal het hul eie o­pi­nie en om­dat hul­le nie di­rek in jou huwelik be­trok­ke is nie, is jy die e­nig­ste een wat die fi­na­le be­sluit kan neem.

Jy moet jou maat in­lig oor jou ge­voe­lens. In­dien jou koue voe­te jou reeds voor jul troue laat twy­fel het, is dit i­de­aal om reeds vóór die troue met jou maat te praat.

Dit gaan nie lek­ker wees om sul­ke nuus te ont­vang nie, maar in­dien jy met die troue voort­gaan en jou man of vrou eers ná jul troue in­lig dat jy reeds voor die troue ge­twy­fel het, gaan hul­le ge­bro­ke wees.

In­dien die re­des hoe­kom jy be­sluit om in die huwelik te bly niks met jou lief­de vir jou we­der­helf te doen het nie, maar lie­wer met an­der men­se se o­pi­nies, bly jy om die ver­keer­de re­des ge­troud.

In­dien jy oor­wel­dig voel oor wat jy moet doen en oor hoe jy ver­on­der­stel is om jou ge­voe­lens aan jou maat oor te dra, gaan sien ’n hu­we­liks­be­ra­der.

Jy en jou maat kán jul huwelik laat werk, maar dit gaan har­de werk kos. Eer­li­ke kom­mu­ni­ka­sie is no­dig en al­bei moet be­reid wees om hard te werk en te doen wat no­dig is om jul huwelik te laat slaag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.