WAAR OM TE STU­DEER

Kuier - - LOOPBAAN -

Daar is ver­skeie ver­keers­op­lei­dings­kol­le­ges reg­oor Suid-A­fri­ka en elk­een het sy eie toe­la­tings­ver­eis­tes, maar daar is al­ge­me­ne ver­eis­tes waar­aan jy moet vol­doen, on­ge­ag wat­ter kol­le­ge jy be­oog om by te woon. Jy moet ’n ma­triek­ser­ti­fi­kaat en be­stuurs­li­sen­sie het en tus­sen die ou­der­dom van 18 en 35 wees. Jy moet ook me­dies, fi­siek en gees­te­lik ge­sond wees, so­wel as be­voeg wees om die toe­pas­li­ke ta­ke en plig­te uit te kan voer. In die mees­te ge­val­le moet jy ’n werk­ne­mer van die plaas­li­ke of pro­vin­si­a­le re­ge­ring wees. Aan­soe­kers moet ook nie ’n kri­mi­ne­le re­kord het nie. Wer­wing vind ge­woon­lik lank voor die tyd plaas, dus word aan­soe­kers aan­ge­moe­dig om vroeg­ty­dig aan­soek te doen. Vir meer in­lig­ting, bel die vol­gen­de kol­le­ges: Boe­ken­hout­kloof-ver­keers­op­lei­dings­kol­le­ge (P­re­to­ria): 012 372 8000 Port E­li­za­beth-ver­keers­op­lei­dings­kol­le­ge: 041 390 4515 K­waZu­lu-Na­tal-ver­keers­op­lei­dings­kol­le­ge: 033 394 0202 Ge­ne Louw-ver­keers­op­lei­dings­kol­le­ge (Brac­ken­fell): 021 983 1500 (Wer­wing van kan­di­da­te in die Wes-Kaap vir 2017 en 2018 is reeds af­ge­han­del.)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.