Blokraai

Kuier - - SPELETJIES -

DWARS

1. Ver­naam­ste mens by ’n ver­ga­de­ring (6) 6. Lang, ste­wi­ge stuk­ke hout (5) 9. Gras ge­vreet (5) 11. Pet (3) 13. Be­wo­ner van Est­land (3) 15. Bar­sies in di­a­man­te (6) 16. Eer­ba­re (5) 17. Op die kop (7) 19. Oos, wes, tuis __ (3) 20. Vloei­ba­re voed­sel wat lek­ker in die win­ter af­gaan (3) 21. Dik (5) 24. Klas­sie­ke dra­ma se koor (3) 26. Tes­sa­lo­ni­sen­se (afk.) (4) 27. Ge­bou vir die ver­vaar­di­ging van pro­duk­te (7) 30. Koop­wa­re (7) 33. S­tert (4) 34. Kor­po­raal (afk.) (3) 35. Uit­bars­ting soos van ’n vul­kaan (7) 39. Voor­skrif vir die be­rei­ding van ’n ge­reg (5) 42. Aan­gren­send (6) 45. Ten­nis se I­va­no­vic (3) 46. Nie be­ny nie (3) 47. Be­trek­king (3) 48. In­do-Eu­ro­pees (afk.) (2) 49. Kom vir was­doel­ein­des (7) 50. Blou se kom­ple­men­tê­re kleur (4)

AF

1. Weer­klank (4) 2. Re­la­tief (afk.) (3) 3. Hart­lik saam­praat (6) 4. Suid-A­me­ri­kaan­se bos­die­re (3) 5. Uit­me­kaar trek (4) 6. Vir ’n doel ge­reed­maak (5) 7. Weg aan­wys (3) 8. Maal­tye (4) 10. So­veel klein­tjies as wat ’n dier op een slag baar (7) 12. Pla (3) 14. Byl se skerp kant (4) 17. Ga, dit stink! (3) 18. Ge­tal (5) 19. Toe­stel van twee ge­raam­de len­se vir die oë (4) 20. S­ter­ling (afk.) (3) 22. Ver­leent­heid (3) 23. Al­ge­meen­ste ge­was van die veld (4) 25. D­wig­ht Ei­sen­ho­wer (3) 28. Deur on­der­soek vas­stel (6) 29. Van iets self (3) 31. Aan die gang kry (4) 32. Ge­knie­de meel-wa­ter-meng­sel (4) 34. S­treng (4) 36. Va­se vir be­wa­ring van as (4) 37. Bo­me ook be­kend as olms (4) 38. S­pog­siek (4) 40. __ Pau­lo, Bra­si­lië (3) 41. Kuns­ma­ti­ge diep gat in die grond (3) 43. Kwar­tier­mees­ter-ge­ne­raal (afk.) (3) 44. Ont­ken­ning (3)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.