Wat die hart van vol is

Ons al­mal het dro­me, maar nie al­mal on­der­steun jou nie. Werk hard, bly glo in jou­self en be­wys hul­le ver­keerd.

Kuier - - In­houd - Deur Lit­ti­cia Ta­ren­taal

Die dag wan­neer jy daar­die ein­ste droom be­reik waar­oor al­mal so ge­lag het, gaan hul­le ver­baas staan en vra wan­neer en hoe het jy tot hier ge­kom?

Nie al­mal is dro­mers nie en net­so ver­staan al­mal ook nie dro­me nie. Vreemd hoe ons men­se wat lag vir ons dro­me, toe­laat om ons van ons dro­me te laat af­sien. Groot fout!

Jy is ge­bo­re om te droom en be­sit ook die po­ten­si­aal om jou dro­me te be­waar­heid. Maar dit neem net daar­die een ne­ga­tie­we aan­mer­king van ’n vriend of ’n fa­mi­lie­lid om jou dro­me in sker­we te laat spat.

Ja, die men­se na aan jou is soms die­ge­ne wat jou die mees­te af­kraak. Hul­le wat ver­on­der­stel is om jou op te bou deur in jou dro­me te glo en jou te help om dit te ver­we­sen­lik, is soms die oor­saak van jou ver­plet­ter­de dro­me. On­mid­del­lik laat jy jou dro­me vaar, want jy voel as jou ma, pa, broer of sus­ter dink dis ’n law­we droom, dan is dit se­ker een.

Nie­mand weet wat jy bin­ne jou­self oor die droom koes­ter nie. Hoe­veel nag­te jy wak­ker ge­lê het oor hier­die spe­si­fie­ke droom nie. Daar­die een ne­ga­tie­we aan­mer­king kan ja­re se ska­de in­ner­lik aan­rig. Ska­de waar­van nie­mand be­wus is nie. Jou ma sal net be­gin won­der hoe­kom jy heel­dag in jou ka­mer lê en nie ’n voet bui­te sit nie. Jy dwaal net doel­loos rond as­of niks meer sin­maak nie. Die re­de waar­voor jy el­ke dag op­ge­staan het, is nou van jou af weg­ge­neem. Die lig in jou le­we is weg.

Die­ge­ne na aan jou be­sef nie hoe­veel hul on­der­steu­ning vir jou be­te­ken nie, maar dis waar die fout in­kom. Net daar waar hul­le jou droom af­skiet of kri­ti­seer, is dit die tyd om aan hul­le te be­wys van wat­ter stof­fa­sie jy ge­maak is. Dis die tyd wan­neer al jou po­si­tie­we den­ke moet in­skop. Wan­neer jy har­der aan jou droom moet werk as wat jy al ooit van­te­vo­re ge­werk het. Nie­mand is met die­self­de ka­rak­ter­trek­ke of per­soon­lik­he­de as an­der ge­bo­re nie. Elk­een is u­niek ge­ska­pe en dus droom elk­een ver­skil­len­de dro­me en be­skik oor ver­skeie ta­len­te om hier­die dro­me te be­waar­heid. Nie eens ’n i­den­tie­se twee­ling koes­ter die­self­de dro­me en doel­wit­te nie. Elk­een het ’n prent­jie in hul kop wat hul een­dag in die le­we wil be­reik. Skryf jou droom op ’n stuk­kie pa­pier neer, plak dit teen jou spie­ël vas waar jy dit el­ke dag kan sien en sê vir jou­self“een­dag is een­dag, dan gaan ek daar uit­kom”. Wan­neer al­mal rond­om jou lag, hou lie­wer jou dro­me vir jou­self. Koes­ter dit in jou hart. Werk stil en stel­sel­ma­tig daar­aan. Die dag wan­neer jy daar­die ein­ste droom be­reik waar­oor al­mal so ge­lag het, gaan hul­le ver­baas staan en vra wan­neer en hoe het jy tot hier ge­kom? Dan kan jy met trots in jou stem vra of hul­le ont­hou hoe hul­le vir jou droom ge­lag en ge­sê het jy sal dit nooit ver­we­sen­lik nie, want dit is nie re­a­lis­ties nie. Maar van­dag be­wys jy aan hul­le dat dit ’n werk­lik­heid is.

Die seer­ste wat jy ie­mand kan maak, is om vir sy of haar dro­me te lag, want dis die een ding in die le­we waar­aan hul­le kleef wat vir hul­le hoop bied. Son­der hoop is daar nie le­we nie – als bin­ne jou sterf. Dis as­of niks meer saak maak nie.

Als be­gin met ’n droom. As ie­mand nie des­tyds ge­droom het om ver­voer­stel­sels te bou nie, sou ons in een plek vas­ge­vang ge­wees het. As ie­mand nie voor­heen ge­droom het om hul eie be­sig­heid te be­gin nie, waar sou ons van­dag werk ge­kry het?

Om te droom is ’n ga­we van God. Hy skenk ons al die hulp­mid­dels op aar­de so­wel as die krag en moed om ons dro­me te ver­we­sen­lik; so­veel so dat ons ’n ver­skil in die wê­reld kan maak.

Nie­mand se droom is be­ter as ’n an­der een s’n nie. Elk­een se droom is vir hom of haar spe­si­aal; maak nie saak hoe groot of klein dit is nie.

Af­guns speel ’n groot rol in die ver­plet­te­ring van dro­me. Jy gun nie jou sus­ter ’n be­ter werk of huis as jy nie. Jou vrien­din mag nie ’n be­ter mo­tor as jy ry nie. God sê in Sy woord:“Wees bly saam met die wat bly is.”

So laat ons bly wees en me­kaar op­bou en glo in me­kaar se dro­me.

En een­dag kan ons ook self ons eie dro­me en ta­len­te wat ons on­der maat­em­mers weg­steek, uit­haal en uit­leef!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.