WORD ’N AMC KONSULTANT

Wil jy in jou vrye tyd geld ver­dien én pret hê? Be­gin van­dag by AMC en ver­koop ’n wê­reld­klas­pro­duk. Ver­dien puik kom­mis­sie en aan­spo­rings, in­slui­ten­de rei­se en pry­se.

Kuier - - Kuiercoach -

AMC Coo­kwa­re is al se­dert 1968 ’n huis­hou­de­li­ke naam in Suid-A­fri­ka toe AMC se stig­ter, De­rek du Toit, die han­dels­naam se heel eer­ste de­mon­stra­sie vir vrien­de en fa­mi­lie by sy huis ge­hou het. Die maat­skap­py het se­der­dien van krag tot krag ge­gaan en ’ n lei­er in di­rek­te ver­ko­pe ge­word deur ’n di­na­mie­se en ge­dre­we s­pan ver­skoops­men­se op te bou waar­by nie­mand kan kers vas­hou nie. Die AMC­vlag wap­per van­dag steeds hoog, met 27 sen­trums land­wyd wat op­lei­ding aan kon­sul­tan­te in di­rek­te ver­ko­pe bied vir die ver­koop van koo­kwa­re wat si­no­niem is met ’n ge­son­de le­we, in­no­ve­ring en die bes­te ge­hal­te. Met die on­der­steu­ning van ’n wê­reld­be­roem­de han­dels­naam, h e tAM C­ver­koop s kon­sul­tan­te soos In­di­ra Sing h hul­le dro­me laat waar word. Voor­dat sy by AMC aan­ge­sluit het, het In­di­ra se skaam­heid haar daar­van weer­hou om ek­stra in­kom­ste te ver­dien. Maar, na­dat haar ma haar in 2003 aan­ge­spoor het, het sy deel van die AMC-fa­mi­lie ge­word en blink ui tas’ nA M C-ver­koop s konsultant. Haar oor­spronk­li­ke vre­se aan­gaan­de haar toe­ge­rust­heid om aan die ei­se van ’n di­rek­te ver­ko­pe om­ge­wing te vol­doen, is gou deur deur­set­tings­ver­moë en groei­en­de self­ver­troue oor­kom. “Eers was ek skep­ties, om­dat ek ’n vrees­li­ke skaam per­soon is en nie ge­dink het dat ek in ver­ko­pe sal kan werk nie. Maar deur har­de werk het ek vas­ge­byt en my­self ver­ras,” sê sy. Van­dag be­plan In­di­ra el­ke dag haar­fyn en ge­sels son­der aar­se­ling met kli­ën­te oor die foon. Haar na­ver­ko­pe­diens is puik en voor­beel­dig en deur har­de werk en oe­fe­ning het sy dit reg­ge­kry om ’n top A M C-ver­koop s konsultant te word. Haar toe­wy­ding werp nou vrug­te af soos wat haar self­ver­troue groei. “Deur my AMC-ver­ko­pe kon ek my huis en kar koop en vir my kin­ders se on­der­rig be­taal. Ek word al­tyd ge­mo­ti­veer deur die uit­ste­ken­de kom­mis­sie wat ek ver­dien, die na­si­o­na­le en in­ter­na­si­o­na­le rei­se as­ook maan­de­lik­se aan­spo­rings en bo­nus­se.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.