Hoe skryf jy in?

Kuier - - KOMPETISIE -

In­skry­wings vir die kompetisie kan op die vol­gen­de ma­nie­re ge­doen word: • E-pos: Stuur jou ge­dig na kui­er@ kui­er.co.za met ATKV-gedigte kompetisie in die on­der­werp­lyn. • Facebook: Jy kan ook jou ge­dig na Kui­er se Fa­ce­book­blad in­box/stuur by www.facebook.com/kui­er­in­styl. • Pos: Ons aan­vaar ook pos-in­skry­wings wat aan­ge­stuur word na ATKV-GEDIGTE KOMPETISIE 2017, Pos­bus 1802, Kaap­stad 8000.

Jou in­skry­wing moet aan die vol­gen­de vol­doen

Jou ge­dig moet ’n ti­tel/naam hê, jy moet jou naam en van gee (soos wat dit op jou i­den­ti­teits­do­ku­ment/ge­boor­te­ser­ti­fi­kaat ver­skyn). • Jy moet jou ou­der­dom aan­dui. • Jy moet ook jou woon­a­dres en kon­tak­be­son­der­he­de soos ’n te­le­foon- en/ of sel­foon­nom­mer aan­stuur. •

In­dien jy nie hier­die in­lig­ting stuur nie, word jou ge­dig nie aan­vaar nie en word jy on­mid­del­lik ge­dis­kwa­li­fi­seer.

Slak­ke­pos:

Neem as­se­blief ken­nis dat geen in­skry­wings wat ná 30 Ju­nie 2017 ont­vang word, aan­vaar sal word nie. In­dien jy jou in­skry­wing per ge­wo­ne pos stuur, maak as­se­blief voor­sie­ning vir ver­tra­gings en stuur dit vroeg­ty­dig om aan die kompetisie te kan deel­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.