Re­ëls en voor­waar­des:

Kuier - - KOMPETISIE -

• Geen laat in­skry­wings word aan­vaar nie. • In­skry­wings kan nie te­rug­ge­stuur word nie en Kui­er en die ATKV be­hou die reg voor om gedigte wat in­ge­skryf is te pu­bli­seer.

• Die fi­na­lis­te en die wen­ners word deur die re­dak­teur en die ATKV-be­oor­de­laars aan­ge­wys.

• Die re­dak­teur en die ATKV-be­oor­de­laars se be­slis­sing is fi­naal en geen ver­de­re kor­re­spon­den­sie sal hier­oor ge­voer word nie. • Werk­ne­mers en fa­mi­lie­le­de van Me­dia24 en die ATKV en an­der bor­ge mag nie aan die kompetisie deel­neem nie. Al­le deel­ne­mers moet Suid-Afrikaanse bur­gers wees.

• Die­ge­ne wat jon­ger as 18 jaar oud is, moet skrif­te­li­ke toe­stem­ming van hul ou­ers kan be­wys. • Pry­se is nie oor­draag­baar nie. • Die fi­na­lis­te en wen­ners moet be­reid wees om in Kui­er te ver­skyn en aan be­mar­kings­ak­ti­wi­tei­te van Kui­er en die ATKV deel te neem.

• In­dien jy jou in­skry­wing per e-pos of Facebook stuur, is daar nie ’n be­ves­ti­ging van ont­vangs be­skik­baar nie. In­dien jou e-pos wys dat dit ge­stuur is na die kor­rek­te a­dres, het ons dit ont­vang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.