VRAAG: Vy­an­dig­heid tus­sen aan­han­gers van ver­skil­len­de gods­diens­vorms.

Kuier - - TV-GIDS -

SKRYF SÓ IN: Vul die By­bel-blok­raai kor­rek in, skryf die let­ters in die kleur­blok­ke neer en ge­bruik dit om die ant­woord te ont­ra­fel. SMS die woord “KUI­ER” ge­volg deur jou ant­woord, naam en plek, as­ook By­bel-blo­kraai­nom­mer na 42508 voor 7 Ju­nie 2017. Net een SMS (R1,50) per

deel­ne­mer word toe­ge­laat. Die op­los­sing ver­skyn in die uit­ga­we van 28 Ju­nie 2017. NET MEN­SE BIN­NE SA KAN DEEL­NEEM. DIE WENNER WAT GE­KIES WORD, MOET DIE OOR­SPRONK­LI­KE, VOLTOOIDE BY­BEL-BLOK­RAAI EN HUL BE­SON­DER­HE­DE VER­SKAF. DIE SLUI­TINGS­DA­TUM IS 7 JU­NIE 2017. GEEN POSSTUKKE WORD MEER AS IN­SKRY­WING AAN­VAAR NIE.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.