FACEBOOK

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Die ar­ti­kel het my hart­sna­re ge­roer. Dan­kie dat jul­le dit met ons ge­deel het. ’n Moe­der­hart en haar lief­de ken geen per­ke. Mag jul­le ge­se­ën word. Jou dog­ter is prag­tig, Ing­rid (‘Ons spe­si­a­le band’, 3 Mei 2017). BONITA LUCK ESAU

‘ Ons spe­si­a­le band’ (3 Mei 2017): Ma en dog­ter lyk al­bei prag­tig. FREDELENE ISAACS

Prag­ti­ge voor­blad (‘Ons spe­si­a­le band’, 3 Mei 2017). Ek mis dit ( Kui­er) vir niks! MAC PETERSEN

Sy (Skye) is haar ma se e­we­beeld; te prag­tig (‘Ons spe­si­a­le band’, 3 Mei 2017). URSULA OCTOBER

Ons het ook die vol­gen­de vrae op Facebook ge­vra:

1. Dink jy die ti­pe kle­re of styl waar­van jy hou, dui aan an­der wat­ter ti­pe mens jy is? Só het ons le­sers ge­ant­woord:

Ek dra u­ni­form werk toe en dit sou be­slis nie my eer­ste keu­se ge­wees het as ek kon kies nie. Maar oor die vraag oor wie ek is: Ek kon nog nooit reg­tig ver­staan hoe jou kle­re­drag kan be­paal wie en wat jy is nie. Dit kom mos als van bin­ne. VERONA MEYER-NEL

Ek is vin­ta­ge, bo­he­mi­an, kleur­vol, on­voor­spel­baar: ’n Mond­vol. GLENDA KROUKAMP

Dit kan be­slis! Ek is wacky, wei­rd en som­tyds van ’n an­der pla­neet. Ek trek dus ook só aan. My per­soon­lik­heid is be­slis nie in ’n boks ge­druk nie. So my ma­nier van aan­trek is be­slis nie in ’n boks nie. Li­ke niks om te con­form nie. VERLORESTAD-MEERMIN

Ja, dit sê baie van jou ka­rak­ter en ’n mens voel soos jy aan­ge­trek is. Maar dit be­hoort nie jou as mens te de­fi­ni­eer nie. SHAMANTHEA BOOYSEN Nee, my kle­re be­paal glad nie wie ek is nie. TRACEY LYNN ROUX 2. Wat dink jy van men­se wat al­tyd an­der help, maar al­tyd daar­oor praat?

Ek hou glad nie daar­van nie; help die per­soon en doen dit uit die goed­heid van jou hart. Moet dit nie eens noem of la­ter weer op­bring nie, want hoe­kom het jy dan die per­soon in die eer­ste plek ge­help? VERONA MEYER-NEL

Dis nie uit die hart ge­doen nie en my ma het ge­glo jy gaan nie ge­se­ën word nie. As jy iets doen en daar­oor praat, moes jy dit ge­los het, want dan wou jy dit nie reg­tig ge­doen het nie of met ’n hal­we hart doen. SALOME DE BRUIN

Dit is net ’n feit, ek praat daar­oor as ek nie goed voel oor hoe die per­soon my be­han­del as ek hom/haar ge­help het nie. ’n Mens se goed-doen is soms kwaad­doen. Ek praat uit on­der­vin­ding. LETESSA LUKAS

Ek hou glad nie daar­van dat men­se heel­dag praat van wat hul­le vir an­der men­se doen en gee nie. My ma sê al­tyd die een hand moet nie weet wat die an­der hand doen nie, want as jy heel­dag daar­van gaan praat, gaan jou se­ë­nin­ge by die deur uit. LEANDA VAN WYK

Ek en my man is al­bei in die be­die­ning waar ons nie net die Woord be­dien nie, maar ook goed pro­beer doen. Een­dag vra ie­mand:“Pas­toor, hoe­kom skryf ons plaas­li­ke koe­rant nie ook oor jul­le en wat jul­le doen nie?”Die ant­woord is mak­lik: As jy jou eer op aar­de soek, ver­loor jy dit in die he­mel. En ja, as ge­volg van die feit dat men­se ons nie ken nie, suk­kel ons om sken­kings te kry, maar ons glo een­dag sal die He­re voor­sien so­dat ons die men­se in nood selfs meer sal kan help. Mens mag nie spog oor wat jy vir ie­mand an­ders doen nie, dis hoog­moed. Doen al­les vir die He­re en nie om deur men­se raak­ge­sien te word nie. RIA VAN STADEN

Hoe­kom moet die een hand weet wat die an­der hand doen? Dit bring die grootste vreug­de ooit om vir ie­mand an­ders iets te doen en nie­mand hoef daar­van te weet nie. Ek het mos ’n klein­tjie dood daar­aan wan­neer ie­mand vir ’n an­der per­soon of in­stan­sie iets goed doen en daar­mee spog op Facebook. Van hul­le gaan self so­ver en sit dit in die koe­rant. Ai, en moe­nie praat van die­ge­ne wat hul­le naam ge­noem wil hê by die kerk nie. CHAMONÉ GERTSE

Die By­bel sê dat jou lin­ker- en reg­ter­hand nie moet weet van me­kaar nie. Men­se wat oor hul“hulp”praat, soek self­reg­ver­di­ging en lei aan ’n ge­brek aan dis­koers. JEANNETTE GOOSEN

Ja-wat, ek ken ge­noeg van hul­le soort! Eer­ste ar­gu­ment dan hoor al wat ’n oor het oor hoe goed hy/sy vir jou was. Sul­ke men­se doen net goed om dit oor jou kop te hou soos ’n swaard. Wat hul­le nie be­sef nie, is dat hul­le hul­self ont­neem van ’n se­ë­ning. NATALIE CROWDER

Daar is die­ge­ne wat in die koe­rant wil wees as hul­le sken­kings maak of ’n sop­kom­buis be­dryf. LISA BARNES In God se oë het daar­die per­soon dan nog niks ge­doen nie. WILMINE MIGGELS Dis baie le­lik. Help eer­der met ’n toe mond. ILSE HUMAN WIUM

Tien teen een kry hul­le hulp van an­der, maar hul­le praat nie dáár­oor nie. Jy dink nie ie­mand wat jou help soms ook ge­help moet word nie. REBECCA MABOZA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.