Hoe skryf jy in?

Kuier - - Kuiercoach -

In­skry­wings vir die kom­pe­ti­sie kan op die vol­gen­de ma­nie­re ge­doen word:

• E-pos: S­tuur jou ge­dig na kui­er@ kui­er.co.za met ATKV-gedigtekompetisie in die on­der­werp­lyn.

• Facebook: Jy kan ook jou ge­dig na Kui­er se Fa­ce­book­blad in­box/s­tuur by www.facebook.com/kui­er­in­styl.

• Pos: Ons aan­vaar ook pos-in­skry­wings wat aan­ge­stuur word na ATKV-GEDIGTEKOMPETISIE 2017, Pos­bus 1802, Kaapstad 8000.

Jou in­skry­wing moet aan die vol­gen­de vol­doen

• Jou ge­dig moet ’n ti­tel/naam hê, jy moet jou naam en van gee (soos wat dit op jou i­den­ti­teits­do­ku­ment/ge­boor­te­ser­ti­fi­kaat ver­skyn).

• Jy moet jou ou­der­dom aan­dui.

• Jy moet ook jou woon­a­dres en kon­tak­be­son­der­he­de soos ’n te­le­foon- en/ of sel­foon­nom­mer aan­stuur.

• In­dien jy nie hier­die in­lig­ting s­tuur nie, word jou ge­dig nie aan­vaar nie en word jy on­mid­del­lik ge­dis­kwa­li­fi­seer.

Slak­ke­pos:

Neem as­se­blief ken­nis dat geen in­skry­wings wat ná 30 Ju­nie 2017 ont­vang word, aan­vaar sal word nie. In­dien jy jou in­skry­wing per ge­wo­ne pos s­tuur, maak as­se­blief voor­sie­ning vir ver­tra­gings en s­tuur dit vroeg­ty­dig om aan die kom­pe­ti­sie te kan deel­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.