C. J. Lan­gen­ho­ven (1873 – 1932)

Kuier - - Soettand -

Cor­ne­lis Ja­cob Lan­gen­ho­ven is op 13 Au­gus­tus 1873 op La­di­smith ge­bo­re. In 1893 het hy aan die Vic­to­ria Col­le­ge (van­dag die U­ni­ver­si­teit van Stellenbosch) gaan stu­deer. Hy het ’n groot rol ge­speel in die stryd om A­fri­kaans as amp­te­li­ke taal te laat er­ken en hy het ook “Die Stem” ge­skryf, wat tot van­dag toe nog ge­deel­te­lik deel van Suid-A­fri­ka se volks­lied is. Hy was ook ver­ant­woor­de­lik vir ’n groot aan­tal teks­te in die A­fri­kaan­se let­ter­kun­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.