FA­CE­BOOK

Kuier - - Kuierhoekie -

Die Kui­er- span, jul­le raak net be­ter en be­ter. Dis die bes­te tyd­skrif ooit! Kan nie wag vir el­ke nu­we tyd­skrif om op rak­ke te ver­skyn nie. Al­le voor­spoed vir toe­koms. CARLENE PRINSLOO

Lie­sl Lau­rie is te prag­tig op die voor­blad (Kui­er, 31 Mei 2017). IRIS EVELYNE A­REND­SE

Ek sien al­tyd uit om my­ne (die nuut­ste Kui­er- tyd­skrif) te koop. Prag­ti­ge voor­blad (van Lie­sl Lau­rie, 31 Mei 2017)! Kui­er, you rock! PAT LANGEVELDT

Ek kan nie wag nie, maar ek moet el­ke keer die win­kels plat loop hier in Dur­ban vir die Kui­er; dis al­tyd uit­ver­koop of hul­le het dit nog nie of glad nie ge­kry nie. LEE ANN NOONAN KAY

Ons het ook die vol­gen­de vrae op Fa­ce­book ge­vra en só het ons le­sers ge­ant­woord:

1. Dink jy dis reg om el­ke keer geld te leen vir ie­mand wat nie jou geld kan te­rug­gee nie? Waar trek jy die lyn?

Ek was in my ja­re Mot­her T­he­re­sa, maar men­se het dit ver­keerd op­ge­som. Ek wou graag help, maar dit was van­self­spre­kend aan­vaar. La­ter is ek ge­troud en my om­stan­dig­he­de was selfs nóg be­ter vir om­gee, maar toe word dit be­sluit ek het dit en kan dit doen en het dit nog min­der no­dig. Om dit kort en saak­lik te maak, men­se maak jou slim en dis al­tyd jou keu­se om te be­sluit vir wie jy wil help of nie. Ek is van­dag baie slim en ek glo nie ek kan daar­mee ge­straf of ge­bla­meer word daar­voor nie. So jam­mer, Mot­her T­he­re­sa is oor­le­de. CHARLENE NUMADI CLOETE

S­ha­me, bloed is mos dik­ker as wa­ter. Ek het my kop al ’n paar keer ge­stamp, maar

Ek het op die har­de ma­nier ge­leer (as jy geld leen vir ie­mand)! As jy jou geld te­rug­vra, is dit kwaai­vriend­skap. Nou is ek my geld kwyt en ons is kwaai­vrien­de. Ek het ook nou die streep ge­trek, be­hal­we vir my kin­ders. Ek help nie weer! CHAMAGNE CLOETE

ek troos my dat dit my nie gees­te­lik ver­arm nie. Ek het dit ge­saai. Die By­bel praat mos van“werp jou brood op die wa­ter”. JEANNETTE GOOSEN

Dis so jam­mer, want som­tyds is men­se reg­tig in groot nood maar geld te­rug­gee is nie al­tyd moont­lik nie. As mens ook maar geld aan ’n be­hoef­ti­ge“leen”, hou dit maar in ge­dag­te dat jy dit nie eint­lik mag te­rug­kry nie. MAC PETERSEN

O hel nee, as jy die eer­ste keer my nie wil te­rug­be­taal het nie, sal ek jou nooit ooit weer jam­mer kry nie. Jy kan maar met al wat ’n ver­sko­ning kom. Hai­bo! Ons al­mal suk­kel maar. MAURISHIN KIEWIETS

Die By­bel sê moe­nie te­rug­hou as jy kan help nie. Die He­re kyk af op ons en Hý weet wie het die me­ans om te kan help, maar wie wil help nie. Dan is daar die­ge­ne wat wel help ten spy­te daar­van dat hul­le self min het. En aan hul­le (glo ek) sal Hy voor­sien in tye van nood. Maar hul­le wat eer­lik en op­reg is, sal te­rug­gee. Al vat dit lank, want mens het nie al­tyd om da­de­lik te­rug te gee nie. LIEF­DE KOS MOS NIKS

Ek leen by nie­mand en vir nie­mand geld nie. Men­se wat werk, moet leer om bin­ne hul bud­gets te leef. Men­se wat by jou geld of jou mo­tor leen, soek net vy­and­skap. Dus waar­toe dit al­tyd lei. BERYL BOOI

Die By­bel sê leen son­der om dit te­rug te ver­wag. Ek sal nooit vir ie­mand my geld te­rug­vra nie. As hy dit te­rug­gee is ek dank­baar, ver­al as ek self nie het nie. As ek niks te­rug­kry nie, neem ek aan die per­soon het nie om te­rug te kan gee nie. LYNETTE WILLIAMS

Ek leen met graag­te vir men­se geld met in­sig van die Hei­li­ge Gees. Som­mi­ge gee dit ge­trou te­rug en an­der nie. Ek leen ook soms by men­se geld en die Woord sê, wan­neer ons dood­gaan moet ons nie­mand skuld nie. Ek ver­staan men­se kan dit nie al­tyd te­rug­gee nie, dan skryf ek dit maar af en ek leer ook soms my les. Maar geld kan ook nie al­tyd v­rien­de en fa­mi­lie uit­me­kaar dryf nie. Tyd is só kos­baar. QUEENIE MAHUZA-VERCUIL

Die­sul­kes (wat geld leen en nie te­rug­be­taal nie) teer op ’n mens se goed­har­tig­heid en god­de­lik­heid, maar weet hul­le kom tog ook aan niks nie. Hul­le gaan van prooi tot prooi. Hul­le haat ook ver­ma­nings. SURENE GROOTBOOM

2. Wat is die een ding wat jy sal wil te­rug­bring uit jou kin­der­ja­re en hoe­kom?

Die feit dat ons in die stra­te kon speel son­der om be­kom­merd te wees oor ge­weld, ver­krag­tings en selfs kin­ders wat ver­moor kan word. Dis die sor­ge­lo­se dae van ’n kind. S­joe, ek mis dit baie! JACQUELINE MARKUS

Streng ou­ers, want van­dag word kin­ders nie reg na ge­kyk nie. Die goei­es uit­ge­sluit, na­tuur­lik. Geen kin­ders word meer pak slae ge­gee nie en ook nie ge­leer wat reg en ver­keerd is nie. As dit kan te­rug­kom, sal daar ge­kyk word na ons kin­ders en hul­le sal ma­nie­re hê en om­gee toon vir me­kaar; vroue en kin­ders sal nie meer seer­ge­maak word nie; hul­le sal dan ook be­hoor­lik pak slae kry vir dit wat hul­le ver­keerd doen. MARISHA ANTHEA JA­COBS

Ek mis ons sor­ge­lo­se dae en my ou­ma wat by ons ge­bly het en ons be­sig ge­hou het va­kan­sie­tye met sto­ries. Ook hoe ons op re­ë­ne­ri­ge dae in die win­ter haar op ’n mat deur die huis rond­ge­trek het as­of sy ’n kar­re­tjie was. Sy het ons heel­dag vir ure aan­een be­sig ge­hou. My ma het my kin­ders weer so ver­maak en nou is die le­we so ge­kom­mer­si­a­li­seer en vin­nig dat li­feskills langs die pad ag­ter­bly. JEANNETTE GOOSEN

Re­spek vir ou­er men­se moet te­rug­kom. Dees­dae is dit as­of re­spek in die lug ver­dwyn het. Ons het al­tyd die wê­reld se re­spek vir ons on­der­wy­sers ge­had en het dit steeds, al is ons lank­al klaar met skool. SUNET SIMMONS

Dit laat my eer­ste dink aan my pa. Ons het ’n heg­te band met ons pa ge­had en kon al­les met hom deel. Hy het ook al­tyd tyd vir ons ge­had, iets wat baie be­lang­ri­ker was vir my as geld of ma­te­ri­ë­le goed. BERENICE JA­COBS

GELUKKIGEVADERSDAG PA’S AAN AL DIE KUI­ER-

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.