Volg dié pro­se­du­re:

Kuier - - Geldsake -

Vol­gens El­na moet jy die vol­gen­de van jou voor­sie­nings- of pen­si­oen­fonds se on­ge­skikt­heids­voor­deel weet:

• Ver­staan wat hul­le de­fi­ni­sie van on­ge­skikt­heid is.

• Vir hoe lank (die wag­pe­ri­o­de) moet jy nie in staat wees om jou werk te doen nie, voor­dat die voor­deel be­gin uit­be­taal?

• Wat is die be­drag wat uit­be­taal sal word?

• Tot wan­neer be­taal dit uit?

• Wat is die pro­ses om aan­soek te doen vir die voor­deel?

• Wat word uit­ge­sluit in die fyn­skrif? Wan­neer sal die voor­deel nié uit­be­taal nie?

• Wie is die ver­se­ke­raar?

Die pro­se­du­re

• Stel eer­stens jou lyn­be­stuur­der in ken­nis van jou toe­stand.

• Stel jou mens­li­ke-hulp­bron­ver­teen­woor­di­ger in ken­nis. Dié per­soon sal weet wat­ter pro­ses die spe­si­fie­ke ver­se­ke­raar ver­eis vir jou om me­dies on­ge­skik ver­klaar te word.

• Maak se­ker jy vra ’n me­die­se ver­slag aan van die spe­si­a­lis wat jou be­han­del, as­ook e­ni­ge an­der me­di­ci wat kan by­staan om jou toe­stand te be­skryf.

• In­dien jy self ver­se­ke­ring by ’n ma­ke­laar uit­ge­neem het, moet jy jou ma­ke­laar in ken­nis stel, wat dan ’n eis sal ak­ti­veer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.