FA­CE­BOOK

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Ons het in die vo­ri­ge uit­ga­we be­rig oor kin­ders van so jonk as 12 wat bin­ne­kort gra­tis kon­do­me by die skool gaan kan kry. ( Kon­do­me in die klas?, 26 Ju­lie 2017). Na aan­lei­ding van hier­die sto­rie, het ons le­sers op Fa­ce­book hul me­ning ge­vra.

Dit hang se­ker af hoe jy voel oor 12 jaar oue kin­ders wat s­wan­ger word, om­dat kon­do­me nie vry­e­lik be­skik­baar is nie. Kom ons wees re­a­lis­ties, kin­ders seks dees­dae van baie jong ou­der­dom­me en om hul­le meer be­wus te maak van voor­be­hoed en dit be­skik­baar te stel son­der die stig­ma, sal ho­pe­lik tie­ner­swan­ger­skap ver­min­der. Vir my per­soon­lik is dit be­ter om ’n kind te skool oor kon­do­me en seks en hul­le be­ter voor te be­rei vir wan­neer hul­le be­sluit om ak­tief te raak. Wees s­lim daar­oor, want ons kan nie 24 uur wag­staan oor ’n kind se maag­de­lik­heid nie. Skiet my, maar dis hoe ek voel. RULF VAN DER MER­WE

WDF!!! Die blo­te ge­dag­te dat ou­ers maar ou­kei is met die feit dat hul kin­ders dalk ak­tief kan wees op die ou­der­dom van 12 en eer­der ’n kon­doom as ’n swan­ger­skap vir hul­le aan­vaar­baar is. Ek kan nie glo wat ek lees nie. Waar­des be­gin by die huis. Kin­ders sien hoe hul ou­ers me­kaar be­han­del as ’n paar­tjie, kin­ders leer by hul ou­ers van ons Skep­per. Ou­ers weet nie eens wat ge­beur in die gees­tes­wê­reld as hul­le me­kaar ver­neuk nie. Op­voe­ding be­gin by die huis, seks op 12 is ou­ers se skuld en ’n god­de­lo­se se huis. Ek sal dit nooit goed­praat of goed­keur nie. RI­AAN GROE­NE­WALD

Wat van vir el­ke kind ’n speel­goed­pop gee wat hul­le op skool moet han­teer; o­ral waar hul­le gaan, moet dit saam­gaan. Laat kin­ders be­sef wat daai pop se doel is. Selfs die boys moet deel­neem aan dit so­dat hul­le kan sien wat is re­spon­si­bi­li­ty, en jy kan nie skool by­woon as die pop ver­geet word by die huis nie. Hul­le sal dan ag­ter­kom wat dit reg­tig be­te­ken om re­spon­si­ble te wees. NA­TA­SHA DAMON Ek re­spek­teer el­ke mens se o­pi­nie, maar het e­nig­ie­mand ’n i­dee hoe­veel tie­ner- swan­ger­skap­pe daar op sko­le is? Ver­le­de jaar het ’n skool­hoof in ons a­rea ge­sê daar is 15 swan­ger­skap­pe by die skool en dit was nog nie eers ver­by die helf­te van die jaar nie. El­ke ou­er het die reg om hul kin­ders groot te maak soos hu­le dit goed ag. Ek sê maar net swan­ger­skap­pe gaan daar wees on­ge­ag die be­skik­baar­heid van kon­do­me. EVA WIL­LI­AMS

Eer­der dít as 12-ja­ri­ges wat MIV en STD’s kry en s­wan­ger is. Dis hart­seer, maar die werk­lik­heid. Ek het kind of a saying wan­neer die 15-ja­ri­ges vir voor­be­hoed­mid­dels kom –“gi­rls don’t want to play with toys, they want to play with boys”. Maar ook tog so bie­tjie trots oor hul­le bold e­nough is om kli­niek toe te kom as om eer­der s­wan­ger te raak. Dit gee my dan ook die ge­leent­heid om hul­le so bie­tjie op te voed. Op­voe­ding speel ’n baie be­lang­ri­ke rol in die huis, skool en kerk. Ons waar­des het dees­dae so ver­val en ons as groot­men­se het ons kids ge­fail, dink ek, want die kin­ders het een­vou­dig net nie meer rol­mo­del­le nie. Die go­vern­ment gee ons kids to­taal nie meer hoop nie, (want) hul re­de­na­sie is, hoe­kom moet hul­le gaan stu­dy as hul­le werk­loos gaan wees? Ou­ers wil ook net so jonk wees soos die kind dees­dae, so hoe kan hul­le an­ders as om soos groot­men­se te wees in plaas van kind? Jy sien nie eens meer kin­ders in die stra­te speel nie, eer­der al­mal voor die DStv van vroeg­og­gend tot laat saans. Ou­ers het te be­sig ge­raak nou word die kin­ders voor die TV ge­sit en dis soms daar waar hul­le die goed sien. Gee jou kind eer­der ’n boek om te lees en eet saans saam as ’n ge­sin om die eet­ta­fel en los die TV uit. Sel­fo­ne, lap­tops en die nuut­ste gad­gets is aan die or­de van die dag. En dees­dae kyk die ou­ma na die min­der­ja­ri­ge dog­ter se ba­ba om­dat die ma self nog ’n kind is; nou waar is daar­die min­der­ja­ri­ge se ver­ant­woor­de­lik­heid­sin as dit uit haar han­de ge­neem word. Wat ge­beur dan? Sy kry maar net nog ’n ba­ba en al leer ou­ers hul kin­ders wat­ter goeie waar­des in die huis, is die wê­reld boos en kin­ders het dees­dae te veel reg­te, dis as­of ou­ers die kind is en an­ders­om. ANIKA KAYSER

Dis sad, maar kin­ders van ne­ge jaar is al sek­su­eel ak­tief en son­der die reg­te lei­ding en op­voe­ding is dit (kon­do­me) dalk ’n o­plos­sing. KAY CHERYL JA­COBS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.