ME­NO­POU­SE-MI­TES

Kuier - - GESONDHEID -

Met ge­boor­te het ’n vrou haar to­ta­le ei­er­sel­voor­raad. In die baar­moe­der skep sy om­trent 7 mil­joen ei­er­sel­le; met ge­boor­te het sy on­ge­veer 2 mil­joen. Teen pu­ber­teit is daar slegs 400 000 oor, waar­van min­der as 500 ooit vry­ge­stel word.

Mi­te 1: Me­no­pou­se be­gin op 50. Die ge­mid­del­de ou­der­dom is 52, maar dit kan e­ni­ge tyd wees. Mi­te 2: Jou maand­ston­de gaan net skie­lik stop. Dit kan ge­beur, maar dis meer waar­skyn­lik dat jou men­stru­a­sie­si­klus rond­ge­skom­mel gaan word vir ’n paar jaar (pe­ri­me­no­pou­se) voor­dat dit fi­naal op­hou. Mi­te 3: Jy gaan be­slis ge­wig aan­sit. Ek­stra vet­jies is nor­maal ty­dens en ná me­no­pou­se. Maar dis be­lang­rik om te weet dat dit nie skie­lik ge­beur nie. Dis ’n ge­lei­de­li­ke pro­ses. Die ge­mid­del­de toe­na­me is 3 kg, maar dit kan so­veel as 7 tot 11 kg wees. Na­vor­sing toon dis nie nood­wen­dig ’n di­rek­te ge­volg van me­no­pou­se nie, maar eer­der as ge­volg van ’n af­na­me in fi­sie­ke ak­ti­wi­tei­te en ’n sta­di­ger me­ta­bo­lis­me. Mi­te 4: Daar is geen ver­skil tus­sen na­tuur­li­ke en“chi­rur­gie­se”me­no­pou­se nie. Wan­neer jy ’n his­te­rek­to­mie on­der­gaan, is die simp­to­me on­mid­del­lik daar. Na­tuur­li­ke me­no­pou­se ge­beur meer ge­lei­de­lik. Mi­te 5: Seks is iets van die ver­le­de. Som­mi­ge vroue ver­loor wel hul be­hoef­te aan seks ty­dens me­no­pou­se. Dis dik­wels as ge­volg van va­gi­na­le droog­heid. Moe­nie jou­self ont­neem nie. Kry ’n smeer­o­lie (lu­bri­cant). An­der se li­bi­do’s neem weer dras­ties toe. ’n Goeie ding is dat jy jou nie meer oor voor­be­hoed­mid­dels hoef te be­kom­mer nie, hoe­wel jy steeds sek­su­eel-oor­draag­ba­re siek­tes kan kry. Mi­te 6: Hot flus­hes is die be­gin van die ein­de. Baie men­se dink hot flus­hes is die eer­ste te­ken van me­no­pou­se. Dit kan wees, maar e­ni­ge van die an­der simp­to­me kan jou ook eer­ste ta­kel. 15% van vroue er­vaar glad nie hot flus­hes nie. Mi­te 7: Hoe ou­er jy is as jou maand­ston­de be­gin, hoe la­ter sal jou me­no­pou­se be­gin. Vir baie vroue is die om­ge­keer­de waar! Om jou me­no­pou­se­ou­der­dom te be­paal is baie moei­lik, maar hier is ’n paar vrae om jou ’n i­dee te gee:

Hoe oud was jou ma toe sy haar ja­re be­tree het? Dis ’n goeie aan­wy­ser.

Rook jy? Dit kan vroe­ër me­no­pou­se be­te­ken.

Drink jy daag­liks al­ko­hol, want dit kan die aan­vang van jou me­no­pou­se uit­stel.

Hoe­veel keer was jy s­wan­ger? Meer swan­ger­skap­pe kan la­ter me­no­pou­se aan­dui. Mi­te 8: Me­no­pou­se ver­oor­saak net fi­sie­ke simp­to­me. Ge­moeds­kom­me­lings en ver­geet­ag­tig­heid is ook al­ge­meen. Mi­te 9: Die bes­te medisyne vir me­no­pou­se is hor­mo­ne. Wees be­wus van jou op­sies voor­dat jy met hor­moon­ver­van­gings­te­ra­pie be­gin. Oor­weeg dit om dalk eers na­tuur­li­ke op­sies te pro­beer. Luis­ter na jou lig­gaam en werk daar­vol­gens. Raad­pleeg ook jou dok­ter. Mi­te 10: Me­no­pou­se gaan jou be­ne ver­swak. Hoe­wel been­ver­lies en os­te­o­po­ro­se baie al­ge­meen is in vroue oor 50, kan jou lig­gaam been her­bou op e­ni­ge ou­der­dom. Van­af 35 is daar ’n ge­lei­de­li­ke af­na­me in been­digt­heid wat uit­ein­de­lik kan by­dra tot been­ver­brok­ke­ling. Dit be­te­ken jou be­ne is meer bros en kan mak­li­ker breek. Maar jou been­ge­sond­heid is nie to­taal en al bui­te jou be­heer nie. Het jy ge­weet jou ge­wig speel ’n rol? Hoe meer jy weeg, hoe gro­ter is jou ri­si­ko. As jy meer as een glas gas­koel­drank drink per dag, is jou ri­si­ko ook gro­ter om­dat die suur daar­in jou be­ne kan ver­swak. Wa­ter met suur­le­moen, as­ook meer groen­te in jou di­eet sal jou be­ne ver­sterk. Span­ning kan ook been­ver­lies ver­oor­saak, so ont­span maar ’n bie­tjie . . .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.