só kan jou werk ge­raak word

Kuier - - WERKPLEK -

VEI­LIG­STE WER­KE (OF SO LYK DIT . . . )

Maat­skap­li­ke wer­kers Dok­ters, ar­beids­te­ra­peu­te en siel­kun­di­ges Gods­diens­be­roe­pe Pad­wer­kers Lood­gie­ters Nuts­man­ne Mo­tor­werk­tuig­kun­di­ges En­tre­pre­neurs IT-be­roe­pe

ONVEILIGSTE WER­KE

Wat­ter wer­ke het die mees­te kans vir moei­lik­heid? Po­si­sies wat re­la­tief ge­roe­ti­neerd, her­ha­lend en voor­spel­baar is, sal die mak­lik­ste ver­dwyn. Te­le­foon­be­mar­kers Ro­bot­te het al­reeds hier be­gin in­fil­treer. Dis par­ty­keer moei­lik om ’n reg­te mens in die han­de te kry as jy ’n pro­bleem het. Ad­mi­nis­tra­tie­we per­so­neel In die ver­le­de het el­ke kan­toor ’n tik­ster ge­had. Nou tik al­mal hul­le eie do­ku­men­te en daar is ’n ma­sjien wat kof­fie maak. Taxi-, bus- en vrag­mo­tor­be­stuur­ders Dis reg, ja – bin­ne­kort gaan voer­tuie hul­self be­stuur! Dit be­te­ken selfs af­le­we­rings­kler­ke sal hul werk kwyt wees. Kitskos-kok­ke Par­ty re­stau­ran­te in A­me­ri­ka het reeds ro­bot­te wat bur­gers braai. Sport-skeids­reg­ters Met hawk eye, in­stant re­play en TMO (te­le­vi­si­on ma­tch of­fi­ci­al) gaan hier­die po­si­sies bin­ne­kort op die ban­kie ge­plaas word. Reis­a­gen­te Dees­dae be­spreek am­per al­mal hul eie va­kan­sies en reis­kaart­jies op die in­ter­net. Dis nie net vin­ni­ger en ge­mak­li­ker nie, maar ook goed­ko­per om­dat dit ’n reis­a­gent se kom­mis­sie uit­sluit. Ver­se­ke­rings­ver­ko­pers Fa­brieks­wer­kers Dit gaan bin­ne­kort goed­ko­per en vei­li­ger wees om ro­bot­te aan te stel of pro­duk­te met ’n 3D-druk­ker te ver­vaar­dig. Win­kel­kler­ke/kas­sie­re In an­der lan­de is daar reeds self­help­sta­sies in su­per­mark­te, waar jy self jou i­tems skan­deer en dan daar­voor met ’n kaart be­taal. Goeie se­ku­ri­teit keer dat jy iets kan gaps. Bin­ne­kort sal ons dit se­ker in Suid-A­fri­ka ook be­gin sien. Vir die ko­per is dit vin­ni­ger as kas­sie­re en baie goed­ko­per vir die win­kel­ei­e­naar. Eien­doms­a­gen­te Pos­kan­toor­wer­kers Boe­re en plaas­wer­kers Soos din­ge meer ou­to­ma­ties raak, sal daar min­der men­se no­dig wees om pla­se te be­werk. Ro­bot­te is vin­ni­ger en goed­ko­per as men­se, met baie min­der per­soon­li­ke pro­ble­me. Werk in die o­lie- en steen­kool­be­dryf Soos wat die wê­reld meer be­wus raak van die om­ge­wing en be­gin fo­kus op her­nu­ba­re e­ner­gieë soos wind, son en wa­ter, gaan die tra­di­si­o­ne­le krag-in­dus­trieë be­gin ver­dwyn. Wan­neer dit ge­beur, sal vul­sta­sies, en daar­mee saam pe­trol­jog­gies, ook an­der heen­ko­me moet soek. U­ni­ver­si­teits­wer­kers Die in­ter­net be­gin al hoe meer tra­di­si­o­ne­le op­lei­ding­sen­trums ver­vang. Aan­lyn­kur­sus­se is dees­dae van hoë ge­hal­te, meer ge­rief­lik en meer be­kos­tig­baar as u­ni­ver­si­tei­te en kol­le­ges.

LINKS: Ro­bot­te kan bin­ne­kort be­te­ken dat jy jou werk kwyt is. BO: In fa­brie­ke word ro­bot­te reeds ge­bruik om swaar goed te ver­voer en rond te skuif.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.