STER­RE VOOR­SPEL

Kuier - - SPELETJIES -

Leeu 24 Ju­lie – 23 Aug.

Jou kuns­ti­ge kant maak jou suk­ses­vol in jou per­soon­li­ke le­we en die werk­plek, mits jy met ’n plan werk. ( DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0175)

maagd 24 Aug. – 23 Sep.

Wees re­a­lis­ties oor jou geld­sa­ke. Ver­trou jou fi­nan­si­ë­le oor­deel. Stel ’n goeie voor­beeld vir jou me­de­wer­kers. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0176)

weeg­skaal 24 Sep. – 23 Okt.

Jou plan­ne kan nou uit­werk, mits jy vin­nig en ef­fek­tief te werk gaan. Fo­kus op dit wat jy wil be­reik. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0177)

Skerpioen 24 Okt. – 22 Nov.

Sien uit na ’n ge­luk­ki­ge tyd met jou fa­mi­lie. Maak jou men­se ’n pri­o­ri­teit. Gee ek­stra aan­dag aan jou kin­ders en doen din­ge saam as ’n ge­sin. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0178)

boogskutter 23 Nov. – 21 Des.

Ge­luk is aan jou kant hier­die week – of jy nou fi­nan­si­ë­le, pro­fes­si­o­ne­le of sport­suk­ses wil be­leef. Dis jóú tyd! (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0179)

steenbok 22 Des. – 20 Jan.

Wees ’n voor­beeld vir an­der – só sal jy jou eie voor­spoed ver­be­ter. Bly po­si­tief en moe­dig jou kol­le­gas aan. ( DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0180)

waterdraer 21 Jan. – 19 Feb.

Sor­teer nou is­su­es in jou ver­hou­ding uit. Jy en jou maat kan vo­ren­toe be­weeg en suk­ses­vol on­der­han­del. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0181)

vis 20 Feb. – 20 Maart

Aan­hou­er wen. Moe­nie ag­ter raak nie. Be­sluit om meer am­bi­si­eus en kom­pe­te­rend te wees. Dis die i­de­a­le tyd vir ’n nu­we be­gin. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0182)

ram 21 Maart – 20 A­pril

Jy ab­sor­beer op die oom­blik mak­lik be­lang­ri­ke in­lig­ting. Ge­bruik dit tot jou voor­deel of ont­hou dit vir die toe­koms. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0171)

bul 21 A­pril – 21 Mei

Be­sluit waar­op jy wil fo­kus en gee dit al jou aan­dag. Kon­sen­treer op dit wat be­lang­rik is en jy sal suk­ses be­haal. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0172)

tweeling 22 Mei – 21 Ju­nie

Reik uit na goeie vrien­de. So­si­a­le in­ter­ak­sie is nou be­lang­rik. Neem deel aan groeps­ak­ti­wi­tei­te. Jy kan ’n lei­ers­rol speel. (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0173)

kreef 22 Ju­nie – 23 Ju­lie

Die voor­suit­sig­te lyk goed vir jou per­soon­li­ke le­we, so span­deer baie aan­dag daar­aan. Dis ook nou jou kans om uit te staan. Moe­nie te­rug­hou nie! (DAAG­LIK­SE STER­RE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0174)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.