Blo­kraai

NR. 202

Kuier - - SPELETJIES -

D­WARS

1. Hoof­slag­aar (5) 5. Maans­ver­duis­te­ring (6) 11. Ten guns­te van (3) 12. Ba­cher of Ba­ba (3) 13. Paaie tus­sen rye bo­me (4) 14. Re­gi­ment (afk.) (4) 15. Aan­spraak maak op (3) 16. Ef­fens (3) 17. Tus­sen Aug. en Okt. (3) 18. Wit­mier (7) 21. Ta­pyt (5) 23. Lug­leë ruim­te (6) 24. Geel­ag­ti­ge grond­klei (4) 26. No­ag se boot (3) 27. Oor­bo­dig (4) 29. Mi­to­lo­gie­se, ge­vleu­el­de perd van dig­ters (7) 31. Aan­te­ke­ning (4) 33. Teen­oor o­me­ga (4) 35. Ver­gis­sing (6) 39. Die weg aan­wys (3) 41. Af­voer­lei­ding vir vuil wa­ter (5) 43. To­wer­go­din (3) 45. Groot Aus­tra­lie­se loop­vo­ëls (5) 46. Ge­ïm­mu­ni­seer (5) 47. Su­per­in­ten­dent (afk.) (4) 48. Bad­plaas (3) 49. Ses­tien in ’n pond (4)

AF

1. Hei­li­ge bul van die ou E­gip­te­na­re (4) 2. Groot mu­siek­in­stru­ment met py­pe (5) 3. In­die­se munt (6) 4. Lae vrou­e­stem­me (4) 5. B­rin­jal (8) 6. Hoog­te­punt van ’n sty­gen­de ver­skyn­sel (7) 7. S­waar­te (3) 8. Na bin­ne dring (6) 9. Met (3) 10. Bang om uit­ge­lag te word (5) 12. On­be­skaaf (7) 19. Hei­li­ge beeld (4) 20. Pyp van ’n ke­tel (4) 21. Ver­bin­dings­woor­de (7) 22. Smal strook ma­te­ri­aal wat om die nek ge­dra word (3) 25. Soort pa­pe­gaai (3) 28. Lo­seer­der in ho­tel (3) 30. Flou skyn­sel (5) 32. Oor en oor doen (5) 34. Vier­kan­te de­ka­me­ters (4) 36. Groep sport­span­ne wat met me­kaar in ’n reeks wed­stry­de mee­ding (4) 37. Met eg in­werk (3) 38. Maag (4) 40. 100 jaar (3) 41. Bol­hoed­jie van ’n da­me (3) 42. Soort po­pu­lier (3) 44. Maal­tyd (3)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.