Wees nan­si­eel voor­be­reid op die moont­lik­heid van ‘n be­graf­nis

Waar­om is be­graf­nis­se so duur? Wat kan jy daar­aan doen?

Kuier - - KUIER -

Die dood kan ‘n hoë tol, bei­de e­mo­si­o­neel en nan­si­eel, van ‘n fa­mi­lie eis. Be­graf­nis­kos­te kan tien­dui­sen­de ran­de be­loop, af­han­gen­de van die keu­se van ‘n kis, spy­se­nie­ring, ver­voer en selfs kran­se. Om sa­ke nog te ver­er­ger wan­neer ie­mand sterf, word alle ba­tes deur die bank be­vries tot­dat die boe­del af­ge­han­del is. Dit kan maan­de, of selfs ja­re neem. Wan­neer jy en jou fa­mi­lie deur ‘n be­graf­nis in die ge­sig ge­staar word, be­no­dig jul­le kon­tant, en gou ook. Die vol­gen­de rig­ly­ne kan help om die nan­si­ë­le en e­mo­si­o­ne­le pyn van ‘n be­graf­nis te ver­lig.

1 WEES VOOR­BE­REID

Die dood is on­ver­my­de­lik deel van ‘n mens se le­wens­pad. Praat o­pen­har­tig daar­oor met jou fa­mi­lie. Neem be­slui­te oor wie ge­kon­tak en wat ge­doen moet word in ‘n on­ge­luk­ki­ge ge­val van dood in die fa­mi­lie. Praat oor jou ver­wag­tin­ge vir jou eie be­graf­nis. Praat oor die dood, maar nog be­lang­ri­ker, praat oor die le­we. In ‘n For­bes-aan­lyn­op­na­me is aan men­se ge­vra waar­oor hul­le die spyt­ste in hul le­wens is. Te­rug­voer het aan­ge­dui dat men­se spyt is dat hul­le nie be­ter ou­ers was nie, maar nie oor ‘n ge­brek aan be­hoor­li­ke fi­nan­si­ë­le be­plan­ning nie. In ‘n FinS­co­pe ver­brui­kersop­na­me eg­ter, het on­ge­veer * 58% Suid-A­fri­kaan­se vol­was­se­nes aan­ge­dui dat hul­le nie ge­noeg geld vir toe­koms­ti­ge ge­beu­re spaar nie. Wees eer­lik. Is jy deel van daar­die 58%? Dan het dit dalk tyd ge­word vir so ‘n bie­tjie be­graf­nis­be­plan­ning. (* Bron: FinS­co­pe 2013)

2 HOU ‘N LÊER BY

Men­se word dik­wels oorweldig deur die hoe­veel­heid do­ku­men­ta­sie wat ver­eis word wan­neer ie­mand in die fa­mi­lie sterf. Dit sal baie help om ‘n bie­tjie tyd af te staan om ‘n lêer met al die re­le­van­te do­ku­men­te saam te stel: af­skrif­te van ID-boe­kies, ver­se­ke­rings­po­lis­se, bank­sta­te, tes­ta­men­te, ens. Maak se­ker al die be­trok­ke­nes in die fa­mi­lie weet waar dit ge­bê­re word, aan­ge­sien dit jou baie er­ger­nis en moe­de­loos­heid kan spaar.

3 FUNERAL24

Oor­weeg dit om ‘n be­graf­nis­plan soos Funeral24 uit te neem om jou fi­nan­si­eel te help be­skerm in ge­val van dood. Die Funeral24-plan is ‘n baie ef­fek­tie­we ma­nier om gou geld te be­kom wan­neer jy dit die no­dig­ste het. Die Funeral24-plan is mak­lik om voor aan­soek te doen, verg geen do­ku­men­ta­sie nie en be­taal bin­ne 24 uur uit. Jy sal slegs ‘n af­skrif van die oor­le­de­ne se ID-boe­kie en ‘n af­skrif van die dood­ser­ti­fi­kaat be­no­dig om te eis, ter­wyl an­der fi­nan­si­ë­le plan­ne lan­ger mag neem en meer do­ku­men­ta­sie mag ver­eis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.