Ont­moet nog ’n am­bas­sa­deur van A­fri­kaans.com

Hy het sy moe­der­taal ’n kans ge­gee en is nie een oom­blik daar­oor spyt nie. Deur A­li­ta S­teen­kamp

Kuier - - INHOUND -

In Ses­de Straat in die S­trand, ’n paar blok­ke van die see af, het Jo­dy Hen­dricks (35) as ’n jong seun daar­van ge­droom om een­dag ra­dio- of te­le­vi­sie­werk te doen. Nie al­le veer­tien­ja­ri­ges se groot­mens­dro­me word waar nie, maar met vas­byt, har­de werk én sy ma Beu­la en ou­ma Lou­i­se se vol­ge­houe on­der­steu­ning, het Jo­dy hier­die droom be­waar­heid.

Hy het nie net sy droom be­waar­heid nie, hy doen sy werk som­mer uit­ste­kend.

In No­vem­ber 2016 is hy by die S­port Me­di­a­toe­ken­nings aan­ge­wys as die Ra­dio S­por­taan­bie­der van die Jaar, so­wel as die Ra­dio S­por­t­re­gis­seur van die Jaar. Jo­dy is dees­dae die aan­bie­der van RSG S­port so­wel as die re­gis­seur van die ge­wil­de

Praat Saam sog­gens op RSG. Voorts saai hy ook dik­wels rug­by en sok­ker uit en met die on­lang­se IAAF-wê­reld­kam­pi­oen­skap­pe in Lon­den het Jo­dy ook elke aand op RSG ver­slag ge­doen oor die dag se ge­beu­re.

Toe Jo­dy des­tyds joer­na­lis­tiek gaan swot en dro­me ge­had het om ra­di­o­werk te doen, was die Afrikaanse me­dia die laas­te plek waar hy ge­dink het hy wil werk. Hy was vas van plan om in En­gels te skryf of uit te saai. Ná sy stu­dies het hy wel die En­gel­se me­di­a­wê­reld be­tree, on­der meer by

Men’s He­alth, Top Bil­ling en Kaap­se En­gel­se ra­di­o­sta­sies, maar in 2013 het hy ge­voel hy stag­neer in die En­gel­se me­dia.

Toe hy hoor RSG soek ’n s­por­taan­bie­der, het hy be­sluit om sy moe­der­taal ’n kans te gee en van­dag is hy nie een oom­blik daar­oor spyt nie.

“Aan­vank­lik het ek nie vir my­self ’n toe­koms in A­fri­kaans ge­sien nie, maar hoe lan­ger ek in die Afrikaanse me­dia ge­werk het, hoe meer het ek dit ge­niet. A­fri­kaans het ont­set­tend baie vir my loop­baan be­te­ken en ek sal al­tyd dank­baar wees vir RSG wat vir my hier­die ge­leent­heid ge­bied het.

hy gryp kan­se aan

“Deur my werk het ek won­der­li­ke men­se in die Afrikaanse me­dia- en kul­tuur­ge­meen­skap ont­moet. Men­se wat pas­sie­vol is en werk­lik ’n by­drae tot Suid-A­fri­ka wil maak.”

Jo­dy sê men­se ver­keer on­der ’n wan­in­druk wan­neer hul­le dink dit is mak­lik om ’n sport­pro­gram aan­me­kaar te sit. Daar is baie in­lig­ting wat jy ont­vang en jy moet dan net die bes­te sport­nuus kies om aan jou luis­te­raars oor te dra. Hy be­skou die pro­ses om ’n pro­gram aan me­kaar te sit soos ’n skil­der wat elke dag met ’n skoon skil­der­doek sit en dan kre­a­tief moet werk om die nu­we skep­ping op­win­dend en nuut te maak. Vir hom is die kre­a­tie­we vry­heid wat hy bin­ne sy werk ge­niet, be­son­der lek­ker en dis heer­lik om daag­liks dit waar­voor hy lief is, te kan doen. Dit voel glad nie vir hom soos werk nie.

Jo­dy is in 2016 ge­kies om een van A­fri­kaans.com se Afrikaanse am­bas­sa­deurs te word en hy is baie trots daar­op.

A­fri­kaans is sy moe­der­taal en hy voel baie po­si­tief oor die toe­koms van die taal. Hy wil graag men­se aan­moe­dig om die taal te bly praat, on­ge­ag in wat­ter di­a­lek of hoe hul­le A­fri­kaans praat.“Die dag as men­se op­hou om A­fri­kaans te praat, sal die taal sterf,” sê hy.

Vir die­ge­ne wat dink dat daar nie loop­baan­moont­lik­he­de in A­fri­kaans is nie, sê Jo­dy dat dit juis sy werk by RSG is wat vir hom so­veel deu­re oop­ge­maak het.“Ná my stu­dies het ek Duits­land toe ge­gaan. Daar het ek die ge­leent­heid ge­kry om as A­fri­kaans­spre­ken­de per­soon te gaan praat oor my taal en my er­va­rings as A­fri­kaans­spre­ken­de in Suid-A­fri­ka. Die men­se daar was mal oor die sto­rie. Ek moe­dig men­se aan om in die Afrikaanse me­dia te be­lê. Koop boeke, kyk Afrikaanse te­le­vi­sie­ka­na­le en luis­ter Afrikaanse ra­dio. Dis juis die Afrikaanse men­se wat hul­le kin­ders na En­gel­se sko­le toe stuur of En­gel­se ra­di­o­sta­sies luis­ter wat die mees­te te sê het oor ons taal wat kwan­suis aan die sterf is.”

Jo­dy se le­wens­be­na­de­ring is om ge­leent­he­de aan te gryp so­dat hy nie een­dag spyt sal wees oor ver­lo­re kan­se nie. Hy hou van a­von­tuur­sport en hui­wer nie om ’n rek­sprong van ’n hoë brug af te waag nie.

In sy jon­ger dae was hy ’n y­we­ri­ge a­ma­teur­bok­ser wat nie een ge­veg ver­loor het nie. Wan­neer die ge­leent­heid op­duik, reis hy graag om nu­we plek­ke te sien en nu­we men­se te ont­moet. Tog bly dit al­tyd lek­ker om in die S­trand by die fa­mi­lie te gaan kui­er en hy pro­beer al­tyd om ’n rol­mo­del vir sy boe­tie en twee sus­sies te wees.

“Ek het nog nie een oom­blik ge­twy­fel of ek die reg­te be­sluit ge­maak het om ’n spor­t­joer­na­lis te word nie,”sê hy.

“In my loop­baan het ek die voor­reg ge­had om sport­ster­re soos C­ris­ti­a­no Ro­nal­do, Da­vid Beck­ham, Dan Carter en Way­de van Nie­kerk te ont­moet. Ek kon ’n ra­dio-on­der­houd met Ar­nold S­chwar­ze­neg­ger doen en net voor­dat ons op lug ge­gaan het, het hy vir my ge­sê:‘Don’t be ner­vous, Jo­dy!’ Daar sit ek toe en dink: Die Ter­mi­na­tor ken my naam! Hoe cool is dit! Dis er­va­rings soos daar­die wat geld nie kan koop nie.” Om meer oor Jo­dy te lees, be­soek www.a­fri­kaans.com/deel/am­bas­sa­deurs/jo­dy-hen­dricks en http://jus­tjo­dy.co.za/

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.