SUIKERBELASTING

Kuier - - JOU KIND -

Die kon­sep van suikerbelasting is in 2016 deur oud­min. van fi­nan­sies Pra­vin Gord­han op die ta­fel ge­lê in sy be­gro­tings­re­de, hoof­saak­lik om vet­sug in Suid-A­fri­ka te be­veg. Daar is eg­ter nog on­se­ker­heid in ter­me van die per­sen­ta­sie wat ge­las gaan word. Gord­han het in Fe­bru­a­rie ’n ta­rief van 2,1 sent per gram sui­ker voor­ge­stel. Dit be­te­ken jy sal on­ge­veer R2,77 ek­stra op­dok vir ’n 2-li­ter Co­ca-Co­la, 17 sent vir ’n bot­tel E­ner­ga­de (500ml) en on­ge­veer 36 sent vir ’n Red Bul (250ml).“Na­tuur­li­ke sui­kers”sal na be­we­ring nie be­las word nie. Is­mail Mo­mo­ni­at, die ad­junk­di­rek­teur van die Na­si­o­na­le Te­sou­rie, het vroeg in Sep­tem­ber aan­ge­kon­dig die suikerbelasting sal na be­ra­ming rond­om A­pril 2018 in wer­king tree.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.