VOORBLADSTORIE: Jo-Ann S­trauss gee tips vir sa­ke­suk­ses

Kuier - - Inhoud -

in­spi­re­rend. Vrou. En­tre­pre­neur. Ma. Mo­del. U­ni­cef-am­bas­sa­deur. In­ter­na­si­o­na­le spre­ker. Ce­le­bri­ty. Men­tor. Eien­doms­be­leg­ger. TV-aan­bie­der. Rol­mo­del. Suk­ses­vol. Noem maar op. Daar is bit­ter­min wat JoAnn S­trauss (36) nog nie be­reik het nie.

Dit klink dalk na die“per­fek­te le­we”, maar dit het nie al­les net in haar skoot ge­val nie.

Dié fo­to­ses­sie was ’n spre­ken­de voor­beeld van wat sy soms moet deur­maak om haar werk te doen. As jy só na die fo­to’s kyk, sal nie­mand glo sy was die vo­ri­ge dag in die hos­pi­taal op­ge­neem vir de­hi­dra­sie weens er­ge mor­ning sickness nie! Maar sy wil hê men­se moet weet sy word niks ge­spaar net om­dat sy ’n ce­leb is nie.

Jo-Ann het toe pas aan­ge­kon­dig sy en haar man, dr. Mi­cha­el Held, ver­wag la­ter van­jaar hul der­de kind.

Sy werk steeds el­ke dag on­ver­poos om haar dro­me te be­reik en daar­om is sy net die een om by te gaan kers op­steek vir raad oor hoe om jou eie baas te word en jou eie brand te bou.

Sy sê al is dit baie moei­lik om te ver­dui­de­lik pre­sies wie sy is en wat sy doen, is sy “in the bu­si­ness of being me”.

“Ek is mal oor die uit­da­gings! Maar ek won­der soms of ek dalk net bang is ek loop dit mis,”lag sy.

Sy was net 19 toe sy as Mej. SA ge­kroon is, maar Jo-Ann se le­we het ’n bie­tjie an­ders ver­loop as wat sy as klein dog­ter­tjie ge­droom het in Black­he­ath waar sy in die noor­de­li­ke voor­ste­de van Kaap­stad groot­ge­word het.“Ek wou eint­lik al­tyd ’n dok­ter ge­word het,”ont­hou sy.“Van­dag is ek met een ge­troud, só dit tiek soort­van daar­die bok­sie! Ek wou ook ’n uit­vin­der word en an­der men­se help.”

Wat sou sy vir klein Jo-Ann wou sê as sy kon?“Don’t stop be­lie­ving,”sê sy son­der om te aar­sel.

Jo-Ann was reeds aan­vaar om me­dies by U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch te stu­deer toe ’n toe­val­li­ge ont­moe­ting in ma­triek met Koos Bek­ker, me­di­a­reus en nie­uit­voe­ren­de voor­sit­ter van Nas­pers, haar he­le le­we ver­an­der het. As die eer­ste bruin hoof­mei­sie van haar s­kool het sy Die

Bur­ger se jeug­kon­fe­ren­sie by­ge­woon. Daar moes sy ’n toe­spraak le­wer en Koos was so in­ge­no­me met haar dat hy haar ge­nooi het om Me­dia24 te be­soek. Hy het haar oor­tuig om eer­der ’n B.Com. (Reg­te)graad te ver­werf en die me­di­a­wê­reld te be­tree.

En die res is ge­skie­de­nis!

STERK VROUE

Al het die ont­moe­ting met Koos haar loopbaan ver­an­der, is dit vroue wat werk­lik aan Jo-Ann be­wys het al­les is moont­lik.

“Daar is so baie vroue na wie ek op­kyk,” bor­rel Jo-Ann.“Vroue van all walks of li­fe in­spi­reer my. By­voor­beeld Ra­chel Jaf­ta, voor­sit­ter van Me­dia24 en pro­fes­sor van e­ko­no­mie by U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch. Dan is daar my ma, wat weer glad nie ’n a­ka­de­mie­se kwa­li­fi­ka­sie het nie. My ou­mas en O­prah. Daar is so baie vroue wat on­ge­loof­li­ke din­ge doen. Vroue wat op­staan vir wat reg is, ten spy­te van hul om­stan­dig­he­de of wat an­der men­se dink.”

Sy ver­tel haar twee ou­mas het ’n baie groot rol ge­speel in wie sy van­dag is.“My ma se ma, Ca­ro­li­ne, van Ra­vens­me­ad in die Kaap, was ’n baie sterk vrou. Sy was die ou­ma vir wie ek die bang­ste was,”lag Jo-Ann.“As sy pens-en-poot­jies (af­val) ge­maak het, het ek my bord klaar ge­ëet, al het ek ge­gril daar­voor. Jy soek nie skoor met ou­ma Ca­ro­li­ne nie!”

Maar, sê sy, ou­ma Ca­ro­li­ne se han­de het vir niks ver­keerd ge­staan nie. Sy het truie ge­brei en ver­koop. Sy het al­tyd be­sig­heids­i­dees ge­had en dit deur­ge­voer, al het hul­le in daar­die dae baie min ge­had.“Sy was al­tyd re­sour­ce­ful en het al­tyd ’n plan ge­maak,”ont­hou Jo-Ann. Sy ver­tel haar ou­ma het selfs op skeeps­rei­se ge­gaan met die geld wat sy met haar vin­ding­ryk­heid ge­maak het.

“Ou­ma Jo­han­na, my pa se ma van El­sies­ri­vier, kon weer glad nie lees of skryf nie. Ons het dit nooit ge­weet nie, want sy het al­tyd vir ons sto­rie­boe­ke ‘ge­lees’!”lag sy. “Sy was ook ’n baie sterk vrou en het vir my ge­leer met haar‘can do at­ti­tu­de,’waar daar ’n wil is, ís ’n weg.”

Dis hier waar die wor­tels van Jo-Ann se en­tre­pre­neur­skap-gees en deur­set­tings­ver­moë be­gin ont­kiem het.

Ons moet ons be­sig­heids­i­dees met me­kaar deel en ad­vies vra. Op­bou­en­de kri­tiek gee en o­pen­lik praat. Jo-Ann S­trauss

GE­LEENT­HE­DE VIR MA’S Dees­dae kan vroue nie meer staat­maak op mans om die brood­win­ners te wees nie, meen sy. Ons wil ook nie, voeg sy by. Sy sê daar is sa­ke­ge­leent­he­de vir ma’s, maar dis nie al­tyd mak­lik om e­ko­no­mies voor­uit te boer en be­sig­he­de te be­gin as jy jou moet be­kom­mer oor jou kin­ders nie – wie gaan na hul­le kyk, is hul­le vei­lig, kan ek dit be­kos­tig en . . . en . . . en . . .

Jo-Ann het die wê­reld se re­spek vir daar­die vrou wat dou­voor­dag op die trein klim om ’n be­ter toe­koms vir haar kin­ders te pro­beer ver­se­ker.

Een van haar nu­we­jaars­plan­ne is juis om be­trok­ke te be­gin raak en te kyk hoe kan sy vroue help om in­kom­ste te ge­ne­reer waar hul­le ís, eer­der as om vier ure per dag te reis.“Met die in­ter­net is daar so baie nu­we werk­ge­leent­he­de, in­lig­ting en op­sies, dat men­se nie meer werk toe hoef te gaan nie. Dees­dae kan jy van die huis af werk of in jou a­rea iets doen,”ver­dui­de­lik sy. Sy sê die mees­te vroue wat sy ken, sou meer tyd saam met hul kin­ders wou span­deer as hul­le ’n keu­se ge­had het.

Sy sê eg­ter die groot­ste pro­bleem is on­der­steu­ning.“Vroue moet reg­tig me­kaar be­gin by­staan en on­der­steun,”voel sy.

Haar raad is dat vroue by­me­kaar­kom en práát. En sy be­doel nie skin­der nie!“Ons moet ons be­sig­heids­i­dees met me­kaar deel en ad­vies vra. Op­bou­en­de kri­tiek gee en o­pen­lik praat. Me­kaar help.”

Jo-Ann ver­tel sy en haar vrien­din­ne pro­beer om een keer per maand by me­kaar uit te kom hier­voor.“Ons het am­per ’n a­gen­da, elk­een kry 15 of 20 mi­nu­te om haar i­dee of be­sig­heid te be­spreek en dan praat ons daar­oor. Dis am­per soos ’n tyd­stok­vel! Ons be­lê in me­kaar.”

Sy sê nie al­le i­dees gaan al­tyd werk nie, “maar daar is iets baie be­mag­ti­gend daar­in om in ’n groep te werk”.

Min men­se weet sy is, be­hal­we ’n voor­ma­li­ge mej. SA en TV-aan­bie­der, ook ’n baie suk­ses­vol­le be­sig­heids­vrou.

“Men­se dink ek het my geld ge­maak by Top Bil­ling, maar dis nie waar nie. TV en me­dia is ’n fan­tas­tie­se ge­leent­heid om te net­werk, maar jy moet jou eie be­sig­heids­ge­leent­he­de skep en steeds hard werk om dit ’n suk­ses te maak,”ver­dui­de­lik sy.

Jo-Ann sê sy het ge­leer om al­tyd po­si­tief te bly.“Ek dink al­tyd al­les kan werk. Maar ek het be­gin ag­ter­kom jy kan nooit ge­noeg na­vor­sing doen nie. Kyk wat doen an­der, gaan lees na op die in­ter­net.”Sy meen dees­dae is dit baie mak­li­ker om in­lig­ting te kry.

Sy sê vir van­dag se vrou is dit i­de­aal om ’n be­sig­heid te be­gin wat an­der ma’s on­der­steun.

Sy men­tor tans vir Tif­fi­ni Wis­sing Hein wat Cool Kids Cabs be­gin het. Hul­le bied pro­fes­si­o­ne­le en vei­li­ge ver­voer­diens­te vir kin­ders (in­slui­tend karstoel­tjies, ka­me­ras on bo­ard en ge­vor­der­de be­stuur­ders) so­dat ma’s ge­rus kan wees by die werk in die we­te dat hul kind van plek tot plek kan kom son­der dat hul­le self rond hoef te jaag.

As vrou en ma, is jy in die per­fek­te po­si­sie om te be­paal wat­ter be­hoef­tes an­der vroue soos jy het en ’n be­sig­heid daar­van te maak. Met die klem op be­sig­heid!

Jo-Ann sê die mees­te vroue wil iets goeds doen en te­rug­gee aan haar ge­meen­skap, maar jy moet ont­hou dat jou be­sig­heid vol­hou­baar moet wees. Dit verg be­plan­ning en goeie be­stuur.“Baie vroue is bang vir fi­nan­sies, ons dink dis die man se werk,”er­ken Jo-Ann,“maar ons moet be- gin on­af­hank­lik wees, sterk en be­lang­stel­lend, nuus­kie­rig oor hoe geld vir jou werk en nie al­tyd net hoe jy daar­voor werk nie.”

Sy moe­dig vroue aan om hul­self te be­mag­tig deur gra­tis kur­sus­se en na­vor­sing op die in­ter­net te doen om te leer hoe om hul eie be­sig­heid te ad­mi­nis­treer.“Baie be­sig­he­de gaan on­der om­dat hul­le nie hul fi­nan­sies kan be­stuur nie. Ons gaan nie al­mal re­ken­mees­ters wees nie, maar daar is so baie gra­tis op­voed­kun­di­ge ma­te­ri­aal op die in­ter­net waar­mee jy jou­self kan leer.”

Bou vir jou net­wer­ke van men­se wat jou kan help. Maar ont­hou daar is ’n fyn lyn tus­sen men­se ge­bruik om jou doel­stel­lings te be­reik en om men­se te mis­bruik. Doen al­tyd jou deel en hou jou kant skoon.

Nog ’n be­lang­ri­ke les wat sy in haar le­we ge­leer het, is kies die men­se met wie jy werk, ver­sig­tig. Maak se­ker jy hoef nie al­tyd an­der men­se te“mi­cro­ma­na­ge”nie. “Ek glo daar­in om men­se in diens te neem wat slim­mer is as ek,”lag sy. Dis so mak­lik om moed op te gee as jou i­dees nie werk nie, of iets ver­keerd loop in jou po­gings tot suk­ses. Hoe han­teer mens dié te­leur­stel­lings? Jo-Ann sê sy was nog nooit reg­tig deel van ’n pro­jek wat heel­te­mal mis­luk het nie, maar dat din­ge eer­der dalk an­ders ver­loop het as wat sy ver­wag het. “Die groot­ste les wat ek ge­leer het, is dat ge­leent­he­de en voor­be­rei­ding hand aan hand gaan. Jy kan nie dans as jy nie reeds op die dans­vloer is nie,”meen sy. En as jou plan nie werk nie? Leer daar­uit en be­weeg aan.

“Suk­ses hang van jou af,”ver­dui­de­lik Jo-Ann. Sy sê jy moe­nie toe­laat dat an­der men­se jou de­fi­ni­sie van suk­ses be­ïn­vloed nie.“Suk­ses is nie al­tyd om ’n groot huis te hê nie. Mis­kien is suk­ses vir jou om kin­ders te hê, of ’n goeie hu­we­lik, of om ’n ver­skil in an­der se le­wens te maak. Wat ook al suk­ses vir jou be­te­ken, in­vest jou tyd dáá­rin.”

Sy raai ook en­tre­pre­neurs aan om ’n men­tor te soek. ’n Mens het al­tyd ie­mand no­dig om na op te kyk, ie­mand wat jou

in­spi­reer en leer.“Ek het al­tyd ge­sê Koos Bek­ker was my eer­ste men­tor. Maar dees­dae be­sef ek baie men­se is men­tors son­der dat hul­le dit eers be­sef.”’n Mens kan by e­nig­ie­mand leer, maak nie saak hoe jonk of oud nie, meen sy.

Jo-Ann sê haar pa is haar le­wens­men­tor en sy ge­bruik daag­liks sy le­wens­les­se in haar be­sig­heids­wê­reld.

Jy hoef nie nood­wen­dig ie­mand in le­wen­de ly­we te sien om by hul­le te leer nie.

Lees boe­ke, let op! Jo-Ann het haar eer­ste ei­en­dom in haar vroeë 20s ge­koop na­dat sy die boek Rich dad, poor dad deur Ro­bert Kiyo­sa­ki ge­lees het en ei­en­dom­me is dees­dae een van haar groot­ste bron­ne van in­kom­ste. Van­dag in­spi­reer Ri­chard Bran­son haar. En al het sy hom al ont­moet, het hul­le nie nood­wen­dig ’n dag-tot-dag ver­hou­ding nie. Tog leer sy baie by hom deur te luis­ter wan­neer hy praat en meer oor hom te lees.

ge­luk­kig en te­vre­de

Jo-Ann voel ons het par­ty­maal te dui­de­li­ke, let­ter­li­ke i­dees van wat ons loop­baa­n­am­bi­sies is, dat ons ons loop­ba­ne ’n naam of ’n ti­tel wil gee. Maar jy kan nie al­tyd de­fi­ni­eer wat jy doen nie.“Ek wil meer van ’n in­staat­stel­ler word, om an­der men­se te help om by hul dro­me en doel­wit­te uit te kom, om ’n be­ter weer­ga­we te word van hul­self en hul po­ten­si­aal ver­vul. En as ek geld daar­uit maak, g­re­at!”

Een van die ma­nie­re wat sy dit doen, is met die #So­ci­al­star Se­arch saam met Samsung, waar hul­le jong­men­se leer om ’n suk­ses­vol­le loopbaan met so­si­a­le me­dia te skep. Die ou­tjie wat sy help, ver­dien am­per R50 000 per maand en hy is nog ’n stu­dent! Dít is dees­dae vir haar be­vre­di­gend.

Van­dag voel sy te­vre­de met haar le­we. Dol­ge­luk­kig. Par­ty­keer neem sy ’n oom­blik in die har­war van haar op­win­den­de le­we om net stil te staan en dít te waar­deer. Sy sê men­se dink so mak­lik“wan­neer ek dít het of dát be­reik, sal ek ge­luk­kig wees.”

Eint­lik ver­geet ons ons kan nóú ge­luk­kig wees. Net soos ons is. Tog is sy steeds nuus­kie­ri­ge Jo-Ann wat al­tyd op die uit­kyk is vir ’n nu­we pro­jek of i­dee.

Jo-Ann het pas aan­ge­kon­dig sy ver­wag haar der­de kind.

Dis dees­dae vir Jo-Ann baie be­vre­di­gend om an­der te help om hul dro­me en doel­wit­te te be­reik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.