INSPIRASIE: On­nie van Sal­dan­ha blink nou uit as rug­by-af­rig­ter in C­hi­na

Sy dro­me het hom na ’n vreem­de land ge­lei en nou blink hy uit as af­rig­ter!

Kuier - - Inhoud - Deur Tar­ren-Lee Ha­bel­gaarn

Op die Suid-A­fri­kaan­se plat­te­land is rug­by gróót. Dit is die een ak­ti­wi­teit wat al­mal op die dorp by­me­kaar bring. Baie van die trot­se man­ne wat al vir hul dorp op die veld uit­ge­draf het, koes­ter ook groot dro­me om een­dag hul land soos Ashwin Wil­lem­se van Ca­le­don en B­rey­ton Paul­se van die Koue Bok­ke­veld te ver­teen­woor­dig.

Hoe­wel dié dro­me nie al­tyd waar word nie, is daar el­ke nou en dan een of twee sport­man­ne wat uit­blink. Dit is pre­sies wat ’n ta­lent­vol­le rug­by­spe­ler van Sal­dan­ha in die Wes-Kaap nou be­sig is om te doen. En dit nog­al in ’n vreem­de land met ’n vreem­de taal . . .

Alf­re­do Ba­rends (30), oor­spronk­lik van die woon­buurt Di­a­z­vil­le, toer dees­dae reg­oor C­hi­na om men­se aan rug­by bloot te stel en die sport te ont­wik­kel. Plaas­lik het hy hom oor die ja­re as ’n be­lo­wen­de spe­ler be­wys en nou vat hy as af­rig­ter C­hi­ne­se rug­by na nu­we hoog­tes.

Alf­re­do, wat Suid-A­fri­ka al op pro­vin­si­a­le en na­si­o­na­le vlak ver­teen­woor­dig het, het agt maan­de ge­le­de be­sluit om eer­der op af­rig­ting te fo­kus. Op 30 het hy ge­voel hy kan eer­der oor die vol­gen­de tien jaar ’n loopbaan as af­rig­ter pro­beer bou pleks daar­van om te wag tot sy speel­dae ver­by is en dan eers oor te gaan na af­rig­ting.

ge­leent­heid oor­see

Tot Mei ver­le­de jaar was hy nog ’n on­der­wy­ser by Di­a­z­vil­le Se­ni­or Se­kon­dê­re S­kool in Sal­dan­ha, wat tus­sen­deur rug­by ge­speel en met rug­by­ont­wik­ke­ling ge­help het, maar die vol­gen­de maand is hy C­hi­na toe om sy loopbaan daar te be­vor­der.

Alf­re­do is aan­vank­lik oor­see vir die ge­leent­heid om as ’n ko­ör­di­neer­der van sport by ’n s­kool in S­hanghai (die groot­ste s­tad in C­hi­na) aan te sluit, maar deur sy na­tuur­li­ke aan­voe­ling en lief­de vir die sport is sy ta­lent vin­nig deur die C­hi­ne­se rug­by­ba­se raak­ge­sien. Hy is bin­ne drie maan­de ’n nu­we pos as hoof­af­rig­ter van S­hanghai-rug­by­klub aan­ge­bied.

Dees­dae word hy be­skou as een van die top-af­rig­ters in S­hanghai en nou wil hier­die voor­ma­li­ge on­der­wy­ser an­der jong­men­se op die plat­te­land wys jy hoef nie net in jou om­stan­dig­he­de te bly nie en dat e­nig­ie­mand e­ni­ge droom kan be­reik.

Hy werk steeds ge­du­ren­de die dag by die S­hanghai­se s­kool, waar hy as di­rek­teur van sport help met rug­by­ont­wik­ke­ling. Maar wan­neer hy nie by die s­kool is nie, sal jy hom by die S­hanghai-rug­by­klub kry waar hy die hoof­af­rig­ter is.

Vir Alf­re­do voel dit al­les nog soms soos ’n droom, maar dit is sy nu­we re­a­li­teit. Hy is tans ook deel van ’n ko­mi­tee wat ge­ï­den­ti­fi­seer is om rug­by in C­hi­na by al­le sko­le te ont­wik­kel en se­ker te maak die land sal ook ’n sterk span hê wat hul­le by die 2020 O­lim­pie­se S­pe­le in To­kio, Ja­pan, kan ver­teen­woor­dig. Hy is ook die af­rig­ter van C­hi­na se se­wes­span as­ook die teg­nie­se ad­vi­seur en ont­wik­ke­lings­be­amp­te vir rug­by in die he­le C­hi­na.

Hoe­wel hy nog net ’n kort ruk­kie aan die stuur van die S­hanghai-rug­by­klub is, het hy al reeds sy merk be­gin maak. On­der sy lei­ding het die hoof­span al drie tro­feë ge­wen.

Toe Kui­er on­langs met hom via vi­de­oop­roep ge­sels, was dit reeds laat in die aand in C­hi­na. Maar om­dat hy dees­dae baie min tyd vir hom­self het, was dit die e­nig­ste tyd wat Alf­re­do vir ons kon af­knyp.

Al was dit laat, was hy vol en­toe­si­as­me en het met sy span ge­spog. Hul­le het oor die af­ge­lo­pe paar maan­de die C­hi­na 15’s Cup, Si­no 10s Cup as­ook die Si­no 10’s E­li­te Cup in C­hi­na ge­wen.

“Ek was ver­stom dat din­ge so vin­nig

Ek het nie be­plan om so vin­nig by sport bui­te die s­kool be­trok­ke te raak nie, maar die He­re het ’n plan met al­les. Alf­re­do Ba­rends

ge­beur het. Ek het nie be­plan om so vin­nig by sport bui­te die s­kool be­trok­ke te raak nie, maar die He­re het ’n plan met al­les. Toe ek die ge­leent­heid kry om meer be­trok­ke by C­hi­ne­se rug­by te raak, het ek on­mid­del­lik ge­weet dit is iets wat ek baie graag sou wou doen,”ver­tel Alf­re­do.

wil sy merk maak

Hy het baie self­on­der­soek ge­doen voor­dat hy die skuif van on­der­wy­ser in Suid-A­fri­ka tot rug­by-af­rig­ter in C­hi­na ge­maak het.

“Voor­dat ek C­hi­na toe ge­kom het, het ek vir my­self ge­vra waar ek oor tien jaar wil wees. Ek het nog al­tyd ’n lief­de vir rug­by ge­had, maar ek is nou al oud in spe­ler­ja­re so ek het ge­weet ek sou eer­der my merk as ’n jong af­rig­ter wil maak. In Suid-A­fri­ka is rug­by al by die ad­van­ced sta­ge en dit is moei­lik om ’n naam vir jou­self as af­rig­ter te bou om­dat daar reeds so­veel goeie af­rig­ters is. In C­hi­na sou dit veel mak­li­ker wees om­dat hul­le nog be­sig is om die sport te ont­wik­kel en ek ’n gro­ter rol daar kan speel.”

Alf­re­do glo C­hi­na is ’n goud­myn vol ta­lent. Dit raak soms moei­lik ver­al met die taal, maar hy is tans be­sig om Man­da­ryns te leer en glo hul­le sal teen 2023 ’n sterk rug­by­span kan ves­tig wat ho­pe­lik vir die Wê­reld­be­ker­rug­by­toer­nooi in Frank­ryk sal kan kwa­li­fi­seer. Hy meen die feit dat C­hi­ne­se men­se baie toe­ge­wyd is en in al­le sport wil kom­pe­teer, ook baie gaan help om hul doel te be­reik.

Maar vir eers kon­sen­treer hul­le op die O­lim­pie­se S­pe­le in To­kio en be­oog hul­le ook om meer werk­ses­sies rond­om C­hi­na te hou.

“Dit is nog vreemd vir men­se en ons moet hul­le nou eers ge­woond maak aan die sport. Ons gaan klein be­gin met tag en tou­ch rug­by vir eers. Ons wil hê kin­ders moet eers ge­woond raak aan vang en pass en dan kan ons reg­tig daar­aan be­gin werk. Maar ek is baie op­ge­won­de,”sê Alf­re­do.

Alf­re­do sê hoe­wel hy baie na sy fa­mi­lie en ver­loof­de, Nisha van Kol­ver (24), ver­lang, is hul­le sy groot­ste on­der­steu­ners.

Nisha is van V­re­den­burg en doen haar mees­ters­graad in ra­di­o­gra­fie. Sy be­plan om aan­staan­de jaar by Alf­re­do in S­hanghai aan te sluit so­dat hul­le saam ’n nu­we op­win­den­de hoof­stuk daar kan be­gin.

Rug­by word al vir ge­ne­ra­sies deur die mans in sy fa­mi­lie ge­speel en nes sy ou­pa, pa en neefs het Alf­re­do al se­dert la­er­skool daar­in uit­ge­blink.

Hy het deur sy he­le skool­loop­baan rug­by ge­speel en het vin­nig sy pro­vin­si­a­le kleu­re ver­werf, wat hom ge­help het om met ’n sport­beurs op u­ni­ver­si­teit te gaan stu­deer.

Sy fa­mi­lie het nie al­tyd geld ge­had om Alf­re­do fi­nan­si­eel te on­der­steun nie, ver­al wan­neer dit by sy stu­dies kom, maar e­mo­si­o­ne­le on­der­steu­ning was al­tyd daar. Dit het hom ge­help om in sport uit te blink en ge­bring tot waar hy van­dag is.

Hier­die en­toe­si­as­tie­se sport­man het al on­der meer vir Sal­dan­ha, die Wel­ling­ton­rug­by­klub en vir die Vry­staat­se G­rif­fons ge­speel. Hy het ook vir die Kaap­se S­kier­ei­land U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie (KSUT) se Wel­ling­ton-kam­pus uit­ge­draf, in die Su­per A-li­ga vir P­rim­ro­se (Ke­nil­worth) ge­speel en was ook ’n Bo­land-Ka­va­lier.

Hy was in 2015 en 2016 die kap­tein van die SA Ti­gers wat in Ma­lei­sië aan die in­ter­na­si­o­na­le tie­ne-toer­nooi deel­ge­neem het. Hy was ook be­trok­ke by sko­le­rug­by­ont­wik­ke­ling vir SA Rug­by se e­li­te­groe­pe vir 16- tot 18-ja­ri­ges.

Hy hoop om hier­die er­va­ring nou in sy werk in C­hi­na toe te pas.

Alf­re­do het in ’n ne­de­ri­ge hui­se groot­ge­word saam met sy ou­ers en twee sus­ters. Hul­le het nie met baie geld groot­ge­word nie, maar sy pa het vir hom van k­lein­tyd af ge­leer om rug­by te speel en sy ma het hom al­tyd aan­ge­spoor om groot te droom.

Nou is hy be­sig om sy dro­me uit te leef en wil hy an­der in­spi­reer om die­self­de te doen. Alf­re­do glo as jy God die mid­del­punt van jou le­we maak en in jou dro­me glo, het el­ke per­soon die po­ten­si­aal om suk­ses­vol te wees.

Alf­re­do Ba­rends het sy loopbaan as on­der­wy­ser in Suid-A­fri­ka ver­ruil vir een as rug­by­af­rig­ter in C­hi­na.

LINKS en BO: Alf­re­do wys sy slag met een van sy span­ne in S­hanghai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.