SMS’e

Kuier - - Kuierhoekie -

Jer­ma­ron se ver­haal ( Ge­bo­re met ’n hal

we brein, 10 Ja­nu­a­rie 2018) is hart­ver­skeu­rend. Is dit dalk moont­lik dat hy ná s­kool tuis be­sig kan raak met leg­kaar­te? Daar is ook ou­li­ke 3D-leg­kaar­te wat hom moont­lik kan sti­mu­leer. Baie s­terk­te. ANONIEM My ge­bed is dat God al­tyd op ’n baie spe­si­a­le ma­nier oor hier­die ge­sin ( Ge­bo­re met ’n hal­we brein, 10 Ja­nu­a­rie 2018) sal waak. JOYCE ANDERSON

Ek wil graag van die ge­leent­heid ge­bruik maak en al die Kui­er- le­sers ’n ge­se­ën­de en voor­spoe­di­ge nu­we jaar toe­wens. Ek is ver­sot op die re­sep­te en wen­ke. Baie dan­kie. KUI­ER-LIEFHEBBER Baie hart­seer sto­rie, ba­ba La­ra ( Ons lie­we

La­ra, 13 De­sem­ber 2017) is ’n reg­te klein veg­ter­tjie. Ek weet pre­sies hoe Je­an-Ma­rie en haar man voel. My klein­dog­ter is op16 De­sem­ber 2016 ook op 26 we­ke ge­bo­re. Baie s­terk­te aan die Van Vuur­en-fa­mi­lie en klein La­ra! ANONIEM

Hoe groot is God! Je­an-Ma­ri en Di­van van Vuur­en ( Ons lie­we La­ra, 13 De­sem­ber 2017), jul­le hart­s­er­va­ring het my in tra­ne van­og­gend. Ek juig saam met jul­le in God se ge­na­de en lief­de. Jul­le is bra­we, lief­de­vol­le ou­ers. S­terk­te vo­ren­toe met prag­ti­ge La­ra en die he­le ge­sin. VALERIE DEELMAN, PAROW VALLEI

My hart het in stuk­ke ge­breek vir die twee kin­ders en hul­le ge­lief­des. Maar die He­re is goed, Hy weet al­tyd die bes­te. Mag die pad vo­ren­toe vir hul­le net ge­lyk loop en La­ra sal hul­le drie­dub­bel ge­luk­kig maak. LY­DIA MOUTON, PRETORIA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.