Wat as my kleu­ter suk­kel met oe­fe­ning?

Kuier - - Kleuters -

As jou kleu­ter wei­er om met an­der kin­ders te speel, om met an­der men­se te kom­mu­ni­keer of pyn het ty­dens oe­fe­ning, moet jy da­de­lik met jou dok­ter praat. As jou kind pro­ble­me met een­vou­di­ge fi­sie­se ta­ke het, kan ’n toe­stand wat dysprax­ie (ont­wik­ke­lings ko­ör­di­na­sie­ver­steu­ring) ge­noem word, die oor­saak wees. Kin­ders wat dysprax­ie het, het swak fyn en groot mo­to­rie­se vaar­dig­he­de. Hul­le on­der­vind pro­ble­me met ta­ke soos om aan te trek en hul spraak kan ge­af­fek­teer word as die spie­re in die mond be­trok­ke is. Jou dok­ter sal jou ver­wys na ’n ar­beids­te­ra­peut en ’n spraak­te­ra­peut.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.