1­VAN­3­BEA UCIENCE-GESKENKPAKKE­TER­W AARDE­VANR3­000­ELK

Kuier - - Braai -

Beau­cien­ce­is­tr ots­Suid-A­fri­kaans.­Hul­v el­sor­g­reek­se,­vir­mans­en­vr oue,­be­vat­waar­moont­lik­na­tuur­li­ke ,­maar­doel­tr ef­fen­de­bestanddele­soos­P ro­te­a­syl­PW­(van­af­die­er tjie­plant),­or­ga­nie­se­ek­strak­te,­es­sen­si­ë­le -­en­plant o­lies.Beau­cien­ce­Bo­ta­ni­cals­is­mak lik­om­t e­ge­bruik­en­gee­jou­’ n­ge­son­de­en­stra­len­de­vel­son­der­moeit e­ter­wyl­dit­die­uit wer­king­van­v er­ou­de­ring­ver­min­der.­Kry­Beau­cien­ce­hier:­Uit­ge­soek­te­Wel­l­ness­Wa­re­hou­se-win­kels,­ap­te­ke,­www.beau­cien­ce.co.za,­www.ab­so­lu­te­skin.co.za­en­w ww.ta­ke­a­lot.com.

OM­IN­TE­SKR YF, ­SMS­ KUI­ER­BEAU­CIEN­CE­ na­42508­v oor­Vry­dag­14­S ep­tem­ber­2018.­Elke­SMS­kos­R1,50.­Die­w en­ners­word­in­die­uit ga­we­van3­Ok­to­ber­2018­aan­ge­kon­dig .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.