WEN­HANNONGESKENKPAKKETER­WAARDE­VAN­R680­ELK

Kuier - - Braai -

Han­non­se­sul­faat vrye­Ar­gan-o­liesjam­poe­en­op­knap­per­voor­sien­jou­har e­wat­aan­besk a­di­gen­de­che­mik a­lieë­bloot­ge­stel­is,met­brood­no­di­ge­voe­ding­stow­we.­En­al­het­jy­’ we. En­ al het jy­ n n­Bra­zil­li­an­ Bra­zil­li­an­blow­dr y­of­ke­ra­tien­be­han­de­ling­ge­had,­hoef­jy­nie­be­kom­merd­te­wees­nie.­Om­dat­diesjam­poe­en­opk nap­per­nie­sul­faat­be­vat­nie ,­sal­dit­nie­die­be­han­de­ling­uit­was­nie,­maar­steeds­jou­har e­skoon,­glad ,han­teer­baar­en­glan­send­laat. OM­IN­TE­SKR YF, ­SMS­ KUI­ER

HAN­NON­na­42508­v oor­Vry­dag­14­S ep­tem­ber­2018.­El­keSMS­kos­R1,50.­Die­w en­ner­s­word­in­die­uit ga­we­van­3­Okt o­ber­2018­aan­ge­kon­dig .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.