WEN­BRAMLEYGESKENKPAKKE­TERWAARDE­VAN­R1­074­ELK

Kuier - - Braai -

Wees­sterk,­wees­ge­luk­kig,­wees­gaaf,­wees­eg.­Wees­jou­self. Dit­maak­nie­saak­wie­of­wat­jy­k ies­om­t e­wees­nie,­jy­k an­heel­dag­vol­self­ver­troue­en­t e­vre­de­wees­met­jou­self ,­want­die­Be­Y ou-reeks­van­Bram­ley­gee­jou­daai­eks­ta­hupst oot.Hier­die­reeks­is­ont Hier­die­ reek werp­vir­elke­vr ou­wat­jonk wat­ jonk, ,­di­na­mies­en­lus­vir­die­lew ­di­na e­is.Be­You­bo­dy­spra Be You bo­dy­ s y­en­r oll-on­hou­jou­heel­dag­vars­en­kom­mer heel­dag­vars­ e vry.­Be­Re­al­het­geu­re­van­r geu­re­ van­ ros ose,­jas­myn­en­mag­no­lia.­BeHap­py­bring­op Hap­py win­ding­met­’ nvrug­te­geur­ge vrugt ­meng­met­blom­geu­re­van­jasm geur yn­en­gar de­nia. OM­IN­TE­SKR OM­ YF, ­SMS­ KUIERBRAMLEY­na­42508­v BRA oor­Vry­dag­14­S dag ep­tem­ber­2018.­El­keSMS­kos­R1,50.­Die­w SMS­ en­ner­s­word­in­die­uit word ga­we­van­3­Ok­to­ber­2018­aan­ge­kon­dig to­ber­ .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.