Taal maak dit vir ons moont­lik om boodskappe aan me­kaar oor te dra. En daar­son­der sou die wê­reld nog­al an­ders wees . . . Hier is die ta­le wat die mees­te oor die wê­reld ge­praat word.

Kuier - - Hoërskool - Deur S­hir­mo­ney R­ho­de

Bon­jour, hel­lo, ho­la, na­mas­te en sa­laam! Elke dag reg­oor die wê­reld praat men­se ver­skil­len­de ta­le om met me­kaar te kom­mu­ni­keer. Jy hoef nie eens na ’n an­der land te gaan om ’n an­der taal te hoor nie, kyk maar net na al ons ta­le in Suid-A­fri­ka!

Taal is ons ver­moë om boodskappe aan me­kaar oor te dra met woor­de. Dit laat ons toe om te praat, lees en skryf. Elke taal het sy eie ge­skie­de­nis en baie ta­le het meer as een di­a­lek. Die ge­bruik van taal is be­lang­rik, want daar­son­der sal nie­mand weet wat die an­der een be­doel nie!

GE­SKIE­DE­NIS VAN TAAL

Al­le so­si­a­le die­re kom­mu­ni­keer met me­kaar, van bye en mie­re tot wal­vis­se en ape. Maar dis slegs men­se wat die ver­moë het om ’n taal te ont­wik­kel en kre­a­tief te ge­bruik wat meer as net ’n stel voor­af­be­paal­de te­kens en ak­sies is. Men­se se taal ver­skil van die kom­mu­ni­ka­sie van die­re s’n. Ons voor­ou­ers het waar­skyn­lik ’n mil­joen jaar ge­le­de ge­praat, maar teen ’n sta­di­ger pas, ’n klei­ner woor­de­skat en een­vou­di­ger of moei­li­ker gram­ma­ti­ka as waar­aan ons ge­woond is.

Van die wê­reld se oud­ste ta­le sluit in La­tyns, Ko­re­aans, He­breeus, G­rieks, C­hi­nees en Ta­mil.

En­gels word be­skou as die wê­reld se “lin­gua fran­ca”. ’n Lin­gua fran­ca is ’n taal wat as ’n ge­meen­skap­li­ke taal aan­ge­neem word tus­sen spre­kers wie se moe­der­ta­le ver­skil. En­gels is die taal van die me­dia, in­ter­na­si­o­na­le be­sig­he­de en ruil­han­del, we­ten­skap en be­lang­ri­ke a­ka­de­mie­se vak­ke, maar dis nie die wê­reld se mees ge­spro­ke taal nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.