S­TE­RI­LI­SA­SIE VIR MANS

Kuier - - Gesondheid -

Ed­die sê ’ n va­sek­to­mie is vei­li­ger, mak­li­ker uit­voer­baar en meer be­kos­tig­baar, en het ook ’ n klei­ner kans om on­suk­ses­vol te wees as vroue-ste­ri­li­sa­sies. Daar is ’n gro­ter kans (hoe­wel baie k­lein) dat die man se va­sek­to­mie om­ge­keer kan word, sou jul­le van plan ver­an­der.

Ty­dens ’ n va­sek­to­mie word bui­se in die tes­tes (die vas de­fe­rens) ge­sny. Dit ver­hoed dat die sperm met die se­men meng. Ty­dens e­ja­ku­la­sie dra die se­men dus geen sperm nie. Dit is ’n vin­ni­ge pro­se­du­re en word ge­woon­lik deur ’n u­ro­loog in sy kan­toor ge­doen en slegs ’ n lo­ka­le ver­do­wings­mid­del is no­dig. Ont­hou die pro­se­du­re werk nie da­de­lik nie en jy moet eers ’n se­men-a­na­li­se laat doen om te ver­se­ker dat daar geen oor­bly­wen­de sperm is nie. Dit word ge­woon­lik drie maan­de ná die o­pe­ra­sie ge­doen.

Vir meer in­lig­ting, be­soek die As­so­ci­a­ti­on for Vo­lun­ta­ry S­te­ri­li­za­ti­on of South A­fri­ca se web­tuis­te by www.avssa.org.za of e-pos Fam­sa (Fa­mi­lies South A­fri­ca) by fam­sa@ab­sa­mail.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.