FOSSIELE

Kuier - - Jou Kind En Skool -

Pa­le­on­to­loë be­stu­deer ho­mi­nied­fos­sie­le om meer in­lig­ting oor ’n be­trok­ke spe­sie se bou, ont­wik­ke­ling, leef­wy­se en om­ge­wing te kry.

Die mees­te ho­mi­nied­fos­sie­le is tan­de, on­der­ka­ke of ske­del­been­de­re. Die oor­blyf­sels van voe­te, han­de, bek­kens of wer­wel­ko­lom­me is baie skaars. Lang­be­ne, by­voor­beeld fe­murs, word meer al­ge­meen ge­vind.

Met die soe­ke na be­wy­se vir ’n ge­meen­skap­li­ke ho­mi­nied­voor­ou­er kyk pa­le­on­to­loë ver­al na die vol­gen­de ken­mer­ke van ho­mi­nied­fos­sie­le: twee­voe­tig­heid, brein­groot­te, ge­bit (tan­de), pro­gna­tis­me vorm van ver­he­mel­te, kra­ni­a­le en wenk­brou­riw­we. Mev. P­les (Aus­tra­lo­pit­he­cus a­fri­ca­nus): In 1947 is ’n vol­le­di­ge vol­was­se ske­del te­sa­me met ver­skeie been­de­re in die S­terk­fon­tein­grot­te in Suid-Afrika ge­vind deur dr. Ro­bert Broom. Hier­die ske­del is on­ge­veer 2 – 3 mil­joen jaar oud.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.