AF­STAND KEER NIE LIEF­DE NIE

Lang­af­stand­ver­hou­dings is moei­lik, maar daar is din­ge wat jul­le kan doen om die tyd weg van me­kaar te oor­leef.

Kuier - - Kuiercoach - DEUR MICHELLE BLOEM

Maak jul­le tyd saam werk­lik kwa­li­teit­tyd

Lang­af­stand­ver­hou­dings is dees­dae baie al­ge­meen. Dit is mak­li­ker as in die ou dae om kon­tak met me­kaar te be­hou met goed soos vi­deo cal­ling en so­si­a­le net­wer­ke.

Die vraag is of hier­die soort ver­hou­dings suk­ses­vol kan wees of on­ver­my­de­lik ’ n ver­val­da­tum het? Is die ge­seg­de “uit die oog, uit die hart” waar of kan af­stand juis ’ n paar­tjie na­der aan me­kaar bring?

Soos met al­les in die le­we (en na­tuur­lik el­ke ver­hou­ding) moet daar hard aan ’n lang­af­stand­ver­hou­ding ge­werk word om dit te laat werk.

Al lyk die sta­tis­tie­ke vir lang­af­stand­ver­hou­dings nie won­der­lik nie, is daar dap­per paar­tjies wat deur­ge­druk het en dit maak werk het. Wat is die “re­ëls” vir ’n suk­ses­vol­le lang­af­stand­ver­hou­ding? Die vol­gen­de din­ge in lang­af­stand­ver­hou­dings moet in ag ge­neem word:

1. Kom­mu­ni­ka­sie is die be­lang­rik­ste in ’n ver­hou­ding waar daar ’ n fi­sie­se af­stand tus­sen ge­lief­des is. Groet me­kaar el­ke og­gend en sê saans nag. Wees be­wus van me­kaar se werk- of stu­die­ske­du­les, so­dat jul­le me­kaar nie per on­ge­luk in ’n be­sig­heids­ver­ga­de­ring of ty­dens klas­tyd kon­tak nie. Hoe­wel dit nood­saak­lik is om te ge­sels op ’n daag­lik­se ba­sis, moet dit nie ’n ob­ses­sie word nie.

2. Gee me­kaar ruim­te en ver­trou me­kaar. Moe­nie jou maat laat skul­dig voel as hy of sy ná werk of klas saam met vrien­de uit­gaan of ge­leent­he­de by­woon nie.

As jul­le al­tyd eer­lik is met me­kaar, is daar niks om oor ja­loers te wees nie. Al­mal het ’ n be­hoef­te aan ’ n so­si­a­le le­we en om me­kaar daar­van te pro­beer weer­hou, gaan jul­le net uit­me­kaar dryf. Net om­dat jou maat bie­tjie wil uit­gaan, wil nie sê hul­le wil nie met jou praat of tyd met jou deur­bring nie.

3. Ge­niet al­leen­tyd en tyd saam met fa­mi­lie en vrien­de. Die le­we draai nie net om jou le­wens­maat of ge­lief­de nie en daar moet ba­lans wees in al jul le­wens­a­re­as. Die tye wat jy nie by jou maat is nie, laat jou ook toe om op an­der ge­bie­de te groei en ver­hou­dings met ge­lief­des te ver­sterk. En as jul­le al­bei in al­le a­re­as ont­wik­kel, sal jul tye saam so­veel meer spe­si­aal, in­te­res­sant en op­bou­end wees.

4. “Da­te” me­kaar oor die in­ter­net: Vi­deo call me­kaar ge­reeld op WhatsApp, Sky­pe of Facebook, speel ’n aan­lynspe­le­tjie saam, doen saam aan­ly­nin­ko­pies en koop vir me­kaar ’n klein ge­skenk.

As jul­le kan, be­speel in­stru­men­te en sing saam oor ’n vi­deo call. Stuur lief­des­brie­we en pos­kaar­te met ge­wo­ne pos en laat blom­me of sjo­ko­la­de of iets spe­si­aals aan jou ge­lief­de af­le­wer. Dit sal hom of haar laat weet dat jy graag fi­sies by hul­le wil wees en dit gee hul­le ’n tas­ba­re her­in­ne­ring aan jou. Jul­le kan me­kaar ook iets spe­si­aals gee om te hou, by­voor­beeld ’n i­tem waar­aan jy sen­ti­ment het, ’n se­ke­re par­fuum wat jou aan die an­der per­soon her­in­ner, ’ n i­tem wat jul­le aan ’ n spe­si­a­le tyd saam laat dink soos ’ n mooi ge­droog­de blaar wat jul­le op­ge­tel het ten tye van ’n uit­stap­pie in die park.

5. Fi­sie­se kui­ers wat goed be­plan word, is na­tuur­lik baie be­lang­rik. Maak voor die tyd plan­ne so­dat jul­le jul tye saam op­ti­maal be­nut en die mees­te uit jul­le saam­wee­s­tye kry. Maak jul­le tyd saam werk­lik kwa­li­teit­tyd.

6. Stuur ge­reeld fo­to’s, ’ n kort vi­deo van wat in jou le­we aan­gaan of ’ n voi­ce­no­te. Dit maak ’ n groot ver­skil in ie­mand se dag en ge­moed om hul ge­lief­de te sien be­weeg of hul stem te hoor. Daar is ook ou­li­ke apps wat jul­le kan ge­bruik om fo­to’s en vi­de­os met stic­kers en mo­tie­we te ver­sier om dit spe­si­aal te maak.

7. Na­tuur­lik is dit ook be­lang­rik om te weet wan­neer jul­le uit­ein­de­lik per­ma­nent saam kan wees. Hou hier­die eind­doel voor oë en ge­bruik dit as mo­ti­ve­ring om aan jul­le ver­hou­ding te werk en kort­ter­myn­o­p­of­fe­rings te maak so­dat jul­le oor die lang­ter­myn saam ge­luk­kig kan wees.

8. Maak se­ker dat jy en jou maat op die­self­de golf­leng­te is oor die erns van jul ver­hou­ding.

Be­sluit saam oor wie die an­der te­ge­moet gaan kom wan­neer daar saam in­ge­trek gaan word. Om me­kaar te­ge­moet te kom, is al­tyd ’ n be­lang­ri­ke fa­set van e­ni­ge erns­ti­ge ver­hou­ding en gaan al­tyd on­ver­my­de­lik hand aan hand met op­of­fe­ring.

Soos met al­les in die le­we hang jou ver­hou­ding met jou we­der­helf­de ook af van hoe aan­pas­baar jul­le is. Vir ons al­mal is daar net een ding waar­van ons al­tyd se­ker kan wees en dit is ver­an­de­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.