Mode: ­Meng ­en­pas­ vir’n­weg­breek­ en­pak­ lig

So­mer is om die draai en al­mal is al lus vir ’n lek­ker weg­breek. Maar as dit by die pak­ke­ry kom, vat dit soms lan­ger as e­nig­iets an­ders! Dis óf jy weet nie wat om te vat nie óf jy pak jou he­le huis. Hier is ’n paar wen­ke vir hoe om styl­vol en prak­ties te

Kuier - - Die span - DEUR LAVERN MAARMAN

HOE OM TE PAK

Kies­een­vou­di­ge,­styl­vol­le­kle­re­wat­jy­k an­meng­en­pas.• Spaar­plek­só:­Rol­jou­k le­re­op­in­plaas­daar­van­om­dit­t e­vou.• Neem­lig­te­i­tems­saam­wat­min­der­plek­vat.­J y­k an­eer­der­lay­ers­dra­as­om­groot­i­tems­soos­jas­se­t e­pak­wat­bai­e­plek­vat. Kies­k le­re­wat­nie­ge­str yk­moet­w ord­nie. Vat­’n­lig­te­of­v eel­sy­di­ge­baad­jie­wat­jy­met­baie­it ems­k an­dra.• ’n­Serp­is­’ n­móét.­Dra­dit­oor­jous­kou­ers,­as­’ n­belt,­sar ong­en­nek -­of­kop­doek.

On­der­kle­re­k an­klein­op­ge­rol­word­en­in­ jou­skoe­ne­ge­bêr e­word.• Neem­’n­plas­tiek­sak­of­dra wstring­bag­saam­om­jou­vuil­k le­re­in­t e­pak .• Draai­jou­skoe­ne­t oe­in­cling­wrap­of­’ sho­wer­cap.

Sorg­dat­jy­dar saam­vat.• As­jy­’ n­baad­jie­moet­vat,­dra­dit­som­mer­oor­jou­arm­of­gooi­dit­oor­jou­hand­sak .

’n­De­nim­baad­jie­is­’ n­goei­e­keu­se,­want­jy­kan­dit­b y­’ nrok,­sk irt, ­broe­kof­shor ts­dra.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.