KUI­ER-MENSE OP TV!

Kuier - - Kuierhoekie -

Kui­er, ­SuidA­fri­ka­se­g root­ste­Afrikaanse­vrouetydskrif,­kom­in­Okt o­ber­T V­toe. ­I n­die­splint er­nu­we­pro­gram­Kui­er- mense, ­ont­moet­ons­v er­skeie­be­ken­de­ Kui­er-voor­blad­s­ter­re,­in­spi­re­ren­de­mense­uit­ons­ge­meensk ap­en­int e­res­san­te­per­soon­lik­he­de.­Jy­het­hul­st o­ries­in­ Kui­er ge­lees,­nou­k an­jy­hul­le­op­T V­sien! ­Skuif­na­der­va­n­af­17­Okt o­ber,­Woens­dae­om­18: 00­op­V ia,DStv-ka­naal­147. ­Her­uit­sen­dings­is­S on­dae­om22:00­op­die­self de­k a­naal.

Mar­le­ne le Roux

Jackie Go­li­ath

Ras­haad Pan­dy

Marc Lot­te­ring

Ba­sil Ki­ve­do

An­dries Doug­las

Fa­ti­ma Ja­koet

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.