Woord­bou

Soek al tag­tig woor­de op die lys langs­aan in die tabel hier­on­der. Hul­le lê ho­ri­son­taal, ver­ti­kaal en di­a­go­naal.

Kuier - - Inhoud -

Aan­dag A­fri­kaans Ag­ter­stand Ak­ker­boom A­vond Bek­kig Be­sluit Be­won­der Dag­taak Den­ke Deur­set­tings­ver­moë Een­dag Ek­sa­men En­gels Fa­si­li­teer Fa­mi­lie Fou­te For­maat Ge­o­gra­fie Ge­skie­de­nis Goed Hier­na­maals Hou­ding Huis­werk In­spi­ra­sie In­te­res­sant In­ter­na­si­o­naal Jak­ker Ja­re Jeug­dig Jo­lyt Kel­der Kol­le­ge Kruis­ver­hoor Le­we Loop­baan Lus­tig Ma­triek Mid­dag Mooi Moor­dend Na­den­kend Niks­werd Nood­plan Og­gend Op­ge­won­de Oor­ge­gee Pa­pier Pen­ne­blik Pot­lood Pouse Pres­ta­sie Raad­pleeg Rek­pen Roos­ter Ses­sie Skool Skryf Sol­daat S­pan­ning Stu­deer Teg­niek Teg­no­lo­gie Te­rug­blik Toe­koms Tyd­perk U­ni­ver­si­teit Ui­ter­aard U­niek Va­kan­sie Vol­was­se Vra­e­stel Vre­de Waak­saam Wegbreek Werk We­ten­skap Wis­kun­de X­ho­sa Zu­lu

NR. 31

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.