? VRAAG: VRAAG: Wat Wat­ter noem dier ’n mens word ’n be­skou dok­ter wat as die be­jaar­de ko­ning pa­si­ën­te van die ver­sorg? oer­woud?

Kuier - - Blokraai -

SKRYF SÓ IN: Vul die Blo­kraai kor­rek in, skryf die let­ters in die SKRYF SÓ IN: Vul die Blo­kraai kor­rek in, skryf die let­ters in die kleur­blok­ke neer en ge­bruik dit om die ant­woord te ont­ra­fel. kleur­blok­ke neer en ge­bruik dit om die ant­woord te ont­ra­fel. W­hat­sApp die woord “KUI­ER” ge­volg deur jou ant­woord, W­hat­sApp die woord “KUI­ER” ge­volg deur jou ant­woord, naam en plek, as­ook Blo­kraai­nom­mer na 0607840589 naam en plek, as­ook By­bel-blo­kraai­nom­mer na 0607840589 voor 1 Au­gus­tus 2018. Die op­los­sing ver­skyn in die voor 5 De­sem­ber 2018. Die op­los­sing ver­skyn in die uit­ga­we van 22 Au­gus­tus 2018. uit­ga­we van 9 Ja­nu­a­rie 2019.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.