Ons soek jou lek­ker­ste re­sep vir wa­ter­tand­soet­goed wat al­mal se sak sal pas. Of dit nou ’n koek of tert, lek­ker­goed of kits­ge­bak is – ver­tel ons daar­van!

Landbou Boerekos - - SLOTWOORD -

PRY­SE: T­WEE ge­luk­ki­ge Land­bou Boe­re­kos- le­sers kan ’n eks­klu­sie­we Mie­le High Tea-er­va­ring vir 6 gas­te ter waar­de van R6 000 elk by e­ni­ge van die Mie­le-ont­haal­a­re­as land­wyd wen. Die prys sluit in: ’n Kos­de­mon­stra­sie deur sjef Ger­hard van Mie­le (op fo­to bo). ’n Ver­skei­den­heid soet en sout fyn­ge­bak as­ook smul­lek­ker groot koe­ke en ter­te om te ge­niet.

Von­kel­wyn en tee.

Jy kan so­veel re­sep­te in­stuur as wat jy wil. Al die re­sep­te moet jou eie wees en nie uit ’n tyd­skrif, re­sep­te­boek of van die in­ter­net af kom nie. Stuur jou re­sep­te aan sak­pas­re­sep­kom­pe­ti­sie, Pos­bus 1802, Kaap­stad 8000, of stuur dit per e-pos aan ons kos­re­dak­teur, A­ri­na du P­les­sis, by

Die slui­tings­da­tum is 31 Au­gus­tus 2016. In­skry­wings sluit 31 Au­gus­tus 2016. Wen­ners sal ge­kon­tak en in Ok­to­ber 2016 aan­ge­kon­dig word. Die be­oor­de­laars se be­sluit is fi­naal en geen kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie. Pry­se kan nie vir kon­tant om­ge­ruil word nie. Pry­se moet op­ge­ëis word bin­ne ses maan­de na­dat die wen­ners be­kend ge­maak is. Deel­ne­mers gee Me­dia24 toe­stem­ming om re­sep­te te pu­bli­seer en sal geen ver­goe­ding eis nie. Wen­ners sal ge­vra word om hul na­me en fo­to’s te laat pu­bli­seer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.