SÓ SÊ ’N HOENDERBOER BAREND GROBLER

Landbou Boerekos - - Kookslim -

Barend Grobler van Uit­kyk op De­wets­dorp het se­dert 2011 ’n deel­tyd­se boer­de­ry op 650 ha vee­grond in ’n wins­ge­wen­de braai­hoen­der­on­der­ne­ming om­skep. Hy het ook ver­le­de jaar aan­spraak ge­maak op die ti­tel as Vry­staat­se Jong­boer van die Jaar.

Hoe­kom boer jy?

Ek wou my he­le le­we al boer, want ek hou van die leef­styl. On­ge­luk­kig was ons (erf-)grond te klein en moes ons al­ter­na­tie­we oor­weeg. ’n In­ten­sie­we hoen­der­on­der­ne­ming was die ant­woord.

Hoe­veel braai­hoen­ders le­wer jy?

Ons le­wer 250 000 braai­hoen­ders per si­klus van 33 dae. Teen Ok­to­ber gaan ons ek­stra hok­ke vol­tooi en dan sal dit 360 000 per si­klus wees. Die dag­oud­kui­kens weeg net 40 g. Wan­neer ons hul­le ver­koop, t­rek die skaal op 1,8 kg.

Hoe be­mark jy die vleis?

Ons is net ’n fa­briek wat hoen­ders le­wer. Ons laat hul­le slag en laat die be­mar­king aan Su­pre­me Poul­try oor. Hy ver­skaf aan re­stau­ran­te, soos KFC en Nan­do’s.

Wat­ter rol speel teg­no­lo­gie?

Dis baie be­lang­rik. Die be­heer­sen­trum is die siel van die on­der­ne­ming. El­ke hok het ’n re­ke­naar wat al­les be­heer. Die be­lang­rik­ste ding is die ver­hit­ting van die hok­ke. Hoen­ders word mak­lik deur die kli­maat ge­raak en ons moet die per­fek­te kli­maat s­kep so­dat hul ge­wig bin­ne 32 dae kan toe­neem.

Lol die hoë voer­prys met sa­ke?

Dit het be­slis die hoen­der­be­dryf seer­ge­maak. Vir ’n klei­ner boer is dit haas on­moont­lik om teen die hui­di­ge voer­kos­te hoen­ders te le­wer. Aan­ge­sien ons groot vo­lu­mes ver­skaf, het ons se­ke­re voor­de­le. Ons volg ’n mo­del vir on­der­han­de­ling. Wan­neer die voer­prys ver­hoog, kan ons met die ko­pers be­ding Mnr. Barend Grobler en sy vrou, Ju­a­ni­ta, met hul seun­tjie, Ben. so­dat ons prys per ki­lo­gram ook styg.

Wat be­skou die hoen­der­be­dryf tans as ’n e­ko­no­mie­se een­heid?

So­wat 100 000 hoen­ders in twee hok­ke is ’n goeie be­gin­punt. Dit klink baie, maar jy moet die kos­te in ag neem. Die doel is om so vin­nig moont­lik so veel hoen­ders per vier­kan­te me­ter as moont­lik groot te maak.

Wat­ter fak­to­re is nood­saak­lik om ’n top­pro­duk te le­wer?

Be­slis be­stuur. As jy suk­ses wil be­haal, moet die on­der­ne­ming ál jou aan­dag kry en jou teg­no­lo­gie moet mo­dern wees. Bi­o­se­ker­heid is ook be­lang­rik.

Wat is jou me­ning jy oor die toe­koms van die hoen­der­be­dryf?

Ek is baie op­ti­mis­ties oor die toe­koms van die be­dryf, maar ’n mens moet ’n kop­skuif maak en be­sef dit gaan oor skaal­voor­de­le. Jy moet so groot as moont­lik pro­beer boer. Daar is be­slis uit­brei­dings­moont­lik­he­de, ver­al dank­sy ’n groei­en­de mid­del­klas wat meer pro­te­ïe­ne eet en om­dat jy op klein stuk­kies grond ’n groot boer­de­ry kan staan­maak. Jy kan nie reg­streeks met in­ge­voer­de hoen­der mee­ding nie, daar­om is dit be­lang­rik om jou­self goed in die be­dryf te plaas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.