Sorg eers vir ge­noeg kon­tant­vloei

Kon­tant­vloei is die be­lang­rik­ste faktor wat ’n in­ten­sie­we skaap­stel­sel kan maak of breek, vol­gens mnr. Koe­toe Bo­tha van Kop­pies.

Landbou Vee - - Voeding -

Nog ’n boer wat ’n suk­ses­vol­le in­ten­sie­we lamstelsel be­dryf, is mnr. Koe­toe Bo­tha van die plaas S­paar­veld, Kop­pies. Dié voor­ma­li­ge saai­boer boer nou net in­ten­sief met sy Dor­mers en het ook ’n bees­boer­de­ry. Hy is on­der die naam Je­ru­ed Bo­ran- en Dor­mer-stoe­te­ry be­kend. Van die saai­lan­de word ver­huur en hy plant ook graan vir sy eie ge­bruik. “Ons boer dus nou om die huis,” spot hy. “Die voor­deel is dat dief­stal nie ’n pro­bleem is nie en dat jy met min hulp oor die weg kom mits jou ge­rie­we reg is en jy teg­no­lo­gie ge­bruik.”

Hy sê son­der goeie fi­nan­si­ë­le be­stuur kan ’n in­ten­sie­we boer­de­ry met ska­pe nie wins­ge­wend wees nie. Kon­tant­vloei bly die le­wens­bloed daar­van.

In sy stel­sel lê hy klem op ’n deur­lo­pen­de re­pro­duk­sie­pro­gram en mo­ni­tor hy die vol­gen­de as­pek­te deu­ren­tyd: ’n Hoë speen­per­sen­ta­sie per jaar. Dit staan reeds op 250 en hy mik na 300. ’n Lamstelsel waar­vol­gens ooie el­ke agt maan­de lam. Die be­stuur van die pro­jek­plan. Ge­hal­te­be­heer deur ge­ak­kre­di­teer­de se­lek­sie met be­hulp van keur­ders van die Dor­mer­ge­noot­skap, ter­wyl Koe­toe ook self vir vrug­baar­heid se­lek­teer. Pre­si­sie­voe­ding. Dit is nood­saak­lik om eers ’n deeg­li­ke sa­ke­plan op te stel. Maak se­ker daar is ge­noeg kon­tant­vloei vir min­stens ’n jaar, wan­neer die in­kom­ste eers sal be­gin. Die eer­ste lam­mers moet im­mers eers slag­ge­wig be­reik voor hul­le ver­koop kan word. Met so ’n in­ten­sie­we stel­sel koop die boer ge­woon­lik ooie wat twee tot drie maan­de drag­tig is en skep eers vyf tot ses maan­de la­ter ’n in­kom­ste. Koe­toe se raad is: Koop eer­der el­ke maand ooie aan om die si­klus van die be­gin af reg te kry. Die oor­ska­ke­ling van eks­ten­sief na in­ten­sief kan ook stel­sel­ma­tig aan­ge­pak word deur ooie in groe­pe te ver­deel.

As die be­plan­ning reg ge­doen is en die

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.